Csengele

… ahol mindannyian otthon vagyunk!

Navigation Menu

Köszöntöm Csengele Község megújult honlapján

Közérdekű információk minden csengelei polgár számára

Design

More work »

Blog

More posts »
okt18

Látogatás a Lipicai lovas tanyánál

Posted on okt 18 by

Október 18-án a délelőtti órákban a csengelei óvodás gyerekek ellátogattak a falu határában lévő Lipicai lovas tanyára. A tanyán láthattak a gyerekek szürke marhákat, magyar tarka teheneket borjaikkal, illetve igazi Lipicai lovakat. A bátrabbak a lovakat sárgarépával meg is etethették. Közben a gyerekek nagy örömére folyamatos lovaskocsikázás volt a birtok környékén, még több látnivalóval. A sok program közben jól esett az ott készített meleg tea és a finom csemege, amit jó ízűen fogyasztottak el a kis óvodások. Köszönjük szépen Gyurkovics Róbertnek és családjának a vendéglátást és az önkormányzat segítségét a szállításban. Edlichné Fekete...

okt11

A Csiga Duó koncertje az óvodában

Posted on okt 11 by

A szüreti mulatság záró programjaként a Csiga Duó adott egy nagyszerű koncertet a gyerekeknek. A nagyobbak az ismerős dalokat már együtt énekelték az együttessel és a kicsik is gyorsan megtanulták őket. Az éneklés mellett közös táncolásra és vonatozásra is sor került. A jó hangulatot az alábbi képek is...

okt10

Szüreti mulatság az óvodában

Posted on okt 10 by

A következő őszi esemény az óvodában a szüreti mulatság volt, melyet a szépen feldíszített aulában tartottak meg. A gyerekekkel először beszélgettek az ekkor jellemző időjárásról, valamint milyen gyümölcsöket és zöldségeket tudunk ilyenkor szüretelni. Ezek közül meg is kóstolták az ősz egyik legfinomabb csemegéjét, a szőlőt. Ebből szőlőlevet is készítettek.   A sok-sok ügyes kis óvodás először szétnyomkodta a bogyókat, majd pedig egy sutuló segítségével ki is préselték a finom levet belőle, amelyet azután meg is ittak a gyerekek. Közben többen nagy lelkesedéssel morzsolták a kukoricát is. A szüreti mulatságot közös tánccal és énekléssel...

okt07

Dió- és szőlőszüret az óvodában

Posted on okt 7 by

A kisóvodások október 7-én pénteken ellátogattak a Csengele Házhoz. Az udvaron található két nagy diófa termését gyűjtötték össze egy nagy kasba, valamint leszüretelték a szőlőt is, amiből majd finom mustot fognak készíteni. Ezután kört alkotva elénekelték az összes ősszel, a szőlővel, dióval kapcsolatos éneket és játszottak is...

okt06

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Posted on okt 6 by

Október 6-án az általános iskola 7. osztályos tanulói – Nacsáné Kopasz Katalin felkészítésével – műsorukban megemlékeztek az 1848-49-es szabadságharc leverése után kivégzett 13...

okt06

A Csengelei Szivárvány Óvoda közzétételi listája a 2016/2017-es nevelési évre

Posted on okt 6 by

A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§ értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:  Szervezeti, személyzeti adatok: Csengelei Szivárvány Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde Cím: 6765 Csengele Deák Ferenc utca 23 Tel.: 0662/286-092 Email: csengeleovoda@freemail.hu OM azonosító: 202292 Intézményvezető: Tóth-Andorné Farkas Éva Intézményvezető-helyettes: Pigniczki Tiborné  Fenntartója, működtető: 6765 Csengele Községi Önkormányzat, Csengele Petőfi utca 13. Az intézmény nevelési év rendje: A nevelési év: 2016.09.01-2017.08.31-ig tart. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig. Nyitva tartás: 7-17 óráig Az intézmény napi nyitva tartása: 10 óra A Csengelei Szivárvány Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde többcélú intézmény Gyermek csoportok száma: 2016. szeptember 1. (három vegyes csoport) 1 egységes óvoda – bölcsődei csoport 2 óvodai csoport 2016/ 2017- es nevelési évre felvett gyermekek száma: 5 fő bölcsődés 49 fő óvodás Egységes Óvoda–Bölcsőde csoport (Katica csoport): 5 fő bölcsődés, 9 fő óvodás Kis – Középső – Nagycsoport (Napocska csoport): 20 fő Nagy, Középső csoport (Pillangó csoport): 20 fő Fenntartói által engedélyezett álláshelyek: Óvodapedagógus álláshely 5 fő, főiskola végzettségű, ebből 1 fő szakvizsgázott Dajka:...

okt06

Köszönetnyilvánítás

Posted on okt 6 by

Tisztelt Polgárok! Köszönöm a népszavazás kampányában a támogatását, illetve a szavazáson való részvételét. Azért küzdöttünk, hogy a térségünket megóvjuk a betelepítésektől, ami lerombolná közösségeinket, településeinket. Ezt az ügyet eddig sem tekintettem pártpolitikai vitának és ezután is nemzeti ügynek látom. A szavazás eredménye mutatja, milyen sokan gondolkodtak ugyanígy és emelkedtek felül a napi vitákon, gondokon. A részvétel az eddigi népszavazások átlagát hozta, még úgy is, hogy az ellentábor a passzivitásra buzdított. Az érvényes szavazatok 98%-a, az összes választópolgár 40%-a, az országgyűlési választásokon általában résztvevők kétharmada egységesen a kényszerbetelepítések ellen szavazott. Az Országgyűlésben ezt a döntést örömmel fogom képviselni! A népszavazás jogi értelemben nem volt eredményes, ami azt jelentette volna, hogy kötelezte volna a kényszerbetelepítés mellett lévőket is álláspontjuk megváltoztatására. Mint látjuk, ezt nem értük el, de a népszavazáson résztvevők elsöprő többségének felelős döntése elég erőt ad, hogy településeinket, hazánkat megvédjük. Az itt élők védelméhez muníciót ad, hogy térségünkben az országos átlagnál nagyobb arányban mondtunk nemet a kényszerbetelepítésre. Ehhez kellett az Ön elhivatott támogatása, amit megköszönök! A további küzdelmekben is számítok támogatására és Ön is számíthat rám. Köszönettel: Farkas...

okt05

Állatok világnapja az óvodában

Posted on okt 5 by

Október 4-én ünnepeljük az állatok világnapját. Az óvodában is gondoltak erre az eseményre, így ez alkalomból, állatos meséket, verseket hallgattak a gyerekek, állatos dalokat énekeltek, valamint beszélgettek róluk, élőhelyeikről és szokásaikról. Az előzetes tervek szerint a Lipicai lovas tanyát szerették volna meglátogatni, de a rossz idő miatt ezt sajnos el kellett...

okt05

“B” típusú pályázati kiírás

Posted on okt 5 by

B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Csengele Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban   a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseivel.   A pályázat célja   A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében...

okt05

“A” típusú pályázati kiírás

Posted on okt 5 by

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS  Csengele Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseivel.  1. A pályázat célja  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban:...

okt05

BURSA Hungarica

Posted on okt 5 by

PÁLYÁZAT Csengele Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, mellyel a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókat („A” típusú), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó („B” típusú) fiatalokat támogatja. Az önkormányzat a pályázatot kiírta: 2016. október 4-én. A pályázatok benyújtási határideje: 2016. november 8. – Az elektronikus rendszer használatával kapcsolatos tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhető. 06-1-795-5600 A telefonos ügyfélszolgálat az alábbi időpontokban érheti el: – hétfőn és pénteken: 08:00-12:00 óra között; – kedden és csütörtökön: 12:00-16:00 óra között; – szerdán meghosszabbított ügyfélszolgálati időben: 08:00-16:00 óra között. Vagy e-mailben a bursa@emet.gov.hu címen. Ha bármi egyéb kérdése van, érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal 5-ös számú irodájában....

okt03

A Zene Világnapja az óvodában

Posted on okt 3 by

Október elseje a zene világnapja, ez alkalomból az óvodában is szerveztek egy kisebb zenei programot a gyerekeknek. Kalmár Gergely beszélt a zene fontosságáról, bemutatta a hangszereket és kérdéseire az ovisok nagyon ügyesen válaszolgattak is. Közben tanítványai előadták kis közönségüknek a megtanult darabokat. Bencsik Nikolett és Katona Angelika furulyán Német paraszttáncot játszott. Balog Bellától vadászkürtön A tokaji szőlőhegyen, Vágó Petrától szintén vadászkürtön az Elvesztettem zsebkendőmet, Tóth Marcelltől tenorkürtön a Láttál e már valaha című dalokat hallhattuk. Befejezésül Molnár Barbara trombitán Krieger: Menüett című művét fújta...

Translate »