Csengele

… ahol mindannyian otthon vagyunk!

Navigation Menu

Köszöntöm Csengele Község megújult honlapján

Közérdekű információk minden csengelei polgár számára

Design

More work »

Blog

More posts »
okt17

Településfejlesztési koncepció

Posted on okt 17 by

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek! Csengele Községi Önkormányzat a következő egy év során elkészíti Csengele Településfejlesztési koncepcióját, Településképi arculati kézikönyvét, Településképi rendeletét és új Településrendezési eszközeit. A tervezés folyamatának megkezdéséről Lakossági fórumot tartok október 26-án délelőtt 9 órakor a Faluházban. A fórum témájáról bővebben lehet olvasni az „Előzetes Partnerségi Tájékoztató”-ban, amely lejebb olvasható. A tervezési folyamat a későbbiekben is nyomon követhető és véleményezhető lesz a partnerségi egyeztetésről szóló 81/2016 (VII.15) önkormányzati határozatának megfelelően. Észrevételek írásos közlésére 2017. november 3-ig van mód, elektronikusan a titkarsag@csengele.hu címre küldött levélben, postán vagy személyesen pedig a Polgármesteri Hivatalba eljuttatva (6765 Csengele, Petőfi utca 13.). ELŐZETES PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ  CSENGELE KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVÉNEK, TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETÉNEK, valamint TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK előzetes egyeztetéséhez   1.    TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint a Településfejlesztési koncepció „a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra meghatározó dokumentum”. Csengelére vonatkozóan legutóbb a 2004-ben, a 2007-2008-as településrendezési tervezést megalapozására készült fejlesztési koncepció, amely frissítést és tartalmi bővítést egyaránt igényel. A fejlesztési koncepció megalkotása közös gondolkodást igényel....

okt17

Lejárt szavatosságú növényvédő hulladék szer begyűjtése

Posted on okt 17 by

Tisztelt Gazdálkodók! Az FM akciót indít lejárt szavatosságú régi növényvédő szer hulladékok térítésmentes begyűjtésére és megsemmisítésére. A felméréshez és a készletek begyűjtéséhez  szükség van a növényvédő szer hulladék tételeket név és mennyiség szerinti megnevezésére illetve a beazonosíthatatlan készleteket ismeretlen por vagy folyadék jelöléssel kell ellátni. A feladat végrehajtását megyei koordinátor végzi, Kótai Csaba kamarai alelnök irányításával. Érdeklődni lehet Kótai Csabánál az alábbi elérhetőségeken, telefon: 20/377-5458 vagy csaba.kotai@gmail.com e-mailen. Nem kell attól tartani, hogy esetleg valamilyen szankciót foganatosít a hatóság azokkal szemben, akiknél ilyen készletek találhatók. A felmérés elkezdése sürgős, mert rövid idő áll rendelkezésre a begyűjtéshez. október 31. a készletek leadásának és regisztrálásának a...

okt13

Elkezdődtek a piactér építési munkálatai

Posted on okt 13 by

Csengele Községi Önkormányzat a Széchenyi 2020 terv keretében 31,75 millió forintot nyert piaci infrastruktúra fejlesztésére. Az épület az óvoda mellett lesz felépítve, fedett piactérrel, fedett kiárusító standokkal, EU-s szintnek megfelelő kiszolgáló helyiségekkel. A munkálatok október elején kezdődtek el, befejezése jövő évben...

okt12

Országos Könyvtári Napok

Posted on okt 12 by

Októberben a könyvtárak és a könyvtárosok ünnepelnek. A rendezvénysorozat alkalmából mindenhol igyekeznek látványos, szórakoztató és hasznos programokat összeállítani a könyvtárak. Az idei könyvtári napok rendezvényei – a Tiszta forrásból címet kapták – az életet adó vízhez és a természetvédelemhez kapcsolódtak.   Csengelén a Somogyi-könyvtár jóvoltából a Szegedi Látványszínház előadása szórakoztatta a résztvevőket, műsoruk címe „Az erdő kincseinek nyomában”. Fő témája az egészséges életmód volt, a testmozgás fontossága, amibe bevonták a gyerekeket is, akik mindezt nagyon...

okt12

Október 6-ai megemlékezés

Posted on okt 12 by

Október 6-án megemlékezést tartottak az aradi vértanúk emléknapja alkalmából az általános iskolások a faluházban. Az ünnepi műsort a 7. osztályosok adták elő, Lantos István tanár úr felkészítésében. A megemlékezés után Longa Istvánné igazgató nő kiosztotta a Nemzeti hitvallás című könyvet az 5. osztályosoknak a 8. osztályosoknak pedig Magyarország Alaptörvényét adta...

okt12

Csengelei Étkek Napja és kemence átadó

Posted on okt 12 by

A Csengele háznál megépült kemence, a próbasütések után, október 1-én lett hivatalosan átadva. A rendezvényre nagyon sokan eljöttek, nagy örömünkre nem csak kis falunkból. A programot a Csengelei Templom Scholája nyitotta meg. Ezek után Nagy Mihály vőfély mondott köszöntőt, majd Kormányos Sándor polgármester adott át okleveleket és emlékérmeket mindazoknak, akik közreműködtek a kemence építésében, sütöttek benne és a későbbiek során munkájukkal segítik az itt megrendezésre kerülő eseményeket. Polgármester két jelképes kulcsot is átadott, elsőként Rényi Lászlónak a népdalkör és citerazenekar vezetőjének, akik ezek után rendszeres heti próbájukat itt fogják tartani, valamint Vincze János népi iparművész fafaragónak, akinek részére egy műhelyet fognak kialakítani a házban. Ezek után Antal Imre plébános megszentelte a kemencét, majd a Csengelei Népdalkör és Citerazenekar szórakoztatta műsorával a jelenlévőket.   Az ünnepélyes rész után el is készültek a finomságok, melyekből lehetett kóstolni. Sült a kemencében sertéscsülök, kenyér, rétes, kenyérlángos, krumplis pogácsa és kalács, két üstben főtt a gulyásleves, egy bográcsban pedig pacal. Tárcsán folyamatosan sütötték a krumplit, és a csirkét, később a debrecenit és a szalonnát, lerniben a „hajába krumplit”. A finom étkek mellett folyamatosan lehetett...

jul12

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEGÜRESEDŐ BÉRLAKÁS BÉRLÉSÉRE

Posted on jul 12 by

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEGÜRESEDŐ BÉRLAKÁS BÉRLÉSÉRE Csengele Községi Önkormányzat pályázatot ír ki a Csengele, Árpád u. 23. szám alatti 5 lakásos bérházban megüresedő bérlakásra. A pályázat kiírásának célja, hogy az Árpád utca 23. szám alatti 5 lakásos bérházban a megüresedő lakásra (4. lakás), olyan családokat juttassunk első lakáshoz, akiknek szociális helyzetüknél fogva még eddig nem volt lehetőségük lakhatási körülményeiket megoldani. A pályázat benyújtásának feltételei: csengelei állandó lakos, büntetlen előélet, lakbér és rezsi költség vállalása, nem rendelkezik ingatlannal más településen sem.   Előnyt élveznek: fiatal házasok, munkahellyel rendelkezők szociális helyzete indokolja. A pályázat benyújtásának helye: Csengele Községi Önkormányzat 6765 Csengele, Petőfi u. 13. (Kormányos Sándor polgármester) A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 20. A pályázatot az Önkormányzati Képviselő-Testület soron következő ülésén bírálja el. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Kormányos Sándor polgármesternél a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalban. Csengele, 2017. július 7. Kormányos Sándor...

jún23

Álláshirdetés

Posted on jún 23 by

A Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (6760 Kistelek, Tisza u. 1.) a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Kormány rendelet alapján pályázatot hirdet család- és gyermekjóléti szolgálat nyújtásához, családsegítő  munkakör betöltésére. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és a kapcsolódó jogszabályok által szabályozott szolgáltatással kapcsolatos családsegítői feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, 2017. július 03. napjától 2018. április 30. napjáig. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Csongrád megye, Csengele, Petőfi u. 13. Pályázati feltételek, az elfogadható képesítési előírások: Felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés segítő szakember, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív-és viselkedésterápiás konzultáns, mentálhigiéniai prevenciós specialista,§...

jún20

Tüdőszűrés

Posted on jún 20 by

FELHÍVÁS! Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a csengelei önkormányzat 2017. július 4-10-ig hétköznapokon 9-13 óráig TÜDŐSZŰRÉST szervez! A vizsgálatokhoz TAJ kártyát, személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni! Csengelei lakcímmel rendelkező 40 év felettieknek ingyenes, 40 év alatt és foglalkozás egészségügyi szűrés 1700 Ft, fizetni készpénzzel a szűrőbuszon...

jún16

Nyári diákmunka

Posted on jún 16 by

Lehetőség nyílik az idei évben is nyári diákmunkára Csengele Községi Önkormányzatnál! Olyan nappali tagozatos, 16-25 év közötti diákok jelentkezését várjuk, akik szívesen vállalnak a nyári időszakban diákmunkát, július 1.-július 31.-ig, augusztus 1.-augusztus 31.-ig. Jelentkezés személyesen az Önkormányzatnál, vagy telefonon 06 62/586-572 Jelentkezési határidő: 2017.06.27....

máj30

Újabb táncos sikerek

Posted on máj 30 by

Május utolsó hétvégéjén három tánccsoporttal vettünk részt a XXXII. Országos Zuglói Táncfesztiválon. A kétnapos rendezvényen több mint 1800 táncos vett részt az ország különböző helyeiről, különböző táncstílusokat bemutatva. Mi természetesen társastánccal készültünk és táncosaink nagy izgalommal mutatták be tudásunk legjavát. Három különböző korcsoportban versenyeztek a csengeleiek. A Szivárvány csoport Jive koreográfiája nemcsak a mieinket, hanem a közönség többi részét is lelkes tapsra késztette. Nagy öröm volt, hogy első ilyen versenyükön felállhattak a dobogóra, mégpedig bronz érmet és emléklapot vehetett át.   A Cicák már a tőlük megszokott rutinnal léptek a parkettre és a nézők ovációja kíséretében adták elő a Charleston koreográfiájukat. Felszabadult táncuk az eredményben is megmutatkozott, hiszen felállhattak a dobogó legtetejére. Az arany érem is boldogsággal töltötte el őket, de amikor megtudták, hogy a Budapest kupa is az övék lett, hatalmas ünneplés vette kezdetét. Ezt a kupát a vidéki csapatok közül a legjobb koreográfiát bemutató csoport kapta. A díjnyertes produkciót Csáki Klaudia készítette, tanítványai pedig úgy adták elő, ahogy ő megálmodta.   A Napfény csoport a legtapasztaltabb versenyzőkből áll. Ezek a lányok bármit képesek rövid időn belül a...

máj11

Az Erdősarki iskola története egy volt erdősarki diák emlékei alapján

Posted on máj 11 by

A II. világháború javában dúlt, mikor 1941-ben elkezdték az iskola alapjait kiásni. Az épület helyének kiválasztása telitalálat volt. A többi iskolától való távolság és maga a helyszín is ideális. A játszótér az erdő végében, óriási tölgyfák árnyékában volt, a tanítók nem is ragaszkodtak a tízperces szünethez, mindig megtoldották egy kicsit. Az ötvenes évek elején (mikor Tito „láncos kutya” lett) itt gyakorlatoztak a katonák, hatalmas tankállásokat, géppuska fészkeket, futóárkokat ástak. Elvonuláskor ezeket nem temették be. Micsoda jó játszóhelyek lettek ezek a gyerekeknek! Kifulladásig „árokmacskáztunk”, fogócskáztunk bennük. Minden évben itt szervezték meg a Madarak és fák napját, ami mindig május utolsó szombatja volt. (Akkor még szombaton is volt tanítás.) az Erdősarki Iskola volt a vendéglátó. Már reggel 9 körül érkeztek a többi öt iskola tanulói lovaskocsikon. (A későbbi években a felsősök kerékpáron.) Egész napos kulturális műsor, sportvetélkedők zajlottak az iskolák legjobbjai között a hűs árnyat adó gyönyörű tölgyek alatt. Az iskolát Márton József vállalkozó építette. Azok az idősek – akik az építkezésen fiatalon részt vettek – elmondták, hogy az italozás napi szinten folyt. Lehet, hogy ezzel magyarázható az épület tájolása. Ha...

Translate »