Csengele

… ahol mindannyian otthon vagyunk!

Navigation Menu

Október 6-ai megemlékezés

Október 6-ai megemlékezés

Posted by on okt 12, 2017 in Egyéb |

Október 6-án megemlékezést tartottak az aradi vértanúk emléknapja alkalmából az általános iskolások a faluházban.

Az ünnepi műsort a 7. osztályosok adták elő, Lantos István tanár úr felkészítésében.

A megemlékezés után Longa Istvánné igazgató nő kiosztotta a Nemzeti hitvallás című könyvet az 5. osztályosoknak a 8. osztályosoknak pedig Magyarország Alaptörvényét adta át.

október 6

október 62

Read More

Csengelei Étkek Napja és kemence átadó

Csengelei Étkek Napja és kemence átadó

Posted by on okt 12, 2017 in Egyéb |

A Csengele háznál megépült kemence, a próbasütések után, október 1-én lett hivatalosan átadva.

A rendezvényre nagyon sokan eljöttek, nagy örömünkre nem csak kis falunkból. A programot a Csengelei Templom Scholája nyitotta meg. Ezek után Nagy Mihály vőfély mondott köszöntőt, majd Kormányos Sándor polgármester adott át okleveleket és emlékérmeket mindazoknak, akik közreműködtek a kemence építésében, sütöttek benne és a későbbiek során munkájukkal segítik az itt megrendezésre kerülő eseményeket. Polgármester két jelképes kulcsot is átadott, elsőként Rényi Lászlónak a népdalkör és citerazenekar vezetőjének, akik ezek után rendszeres heti próbájukat itt fogják tartani, valamint Vincze János népi iparművész fafaragónak, akinek részére egy műhelyet fognak kialakítani a házban. Ezek után Antal Imre plébános megszentelte a kemencét, majd a Csengelei Népdalkör és Citerazenekar szórakoztatta műsorával a jelenlévőket.

 

Az ünnepélyes rész után el is készültek a finomságok, melyekből lehetett kóstolni. Sült a kemencében sertéscsülök, kenyér, rétes, kenyérlángos, krumplis pogácsa és kalács, két üstben főtt a gulyásleves, egy bográcsban pedig pacal. Tárcsán folyamatosan sütötték a krumplit, és a csirkét, később a debrecenit és a szalonnát, lerniben a „hajába krumplit”. A finom étkek mellett folyamatosan lehetett házi készítésű sajtokat is kóstolni. A rendezvény késő estig tartott, nagyon szépen köszönjük a sok-sok segítséget, a sütőknek, főzőknek és mindenkinek, aki munkájával bármilyen formában hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához.

IMG_2337

 IMG_2341

IMG_2344

IMG_2346

IMG_2348

IMG_2351

IMG_2357

IMG_2417

IMG_2454

IMG_2455

IMG_2466

IMG_2443

IMG_2469

Read More

Álláshirdetés

Posted by on jún 23, 2017 in Egyéb |

A Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
(6760 Kistelek, Tisza u. 1.)
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Kormány rendelet alapján pályázatot hirdet

család- és gyermekjóléti szolgálat nyújtásához,
családsegítő 
munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és a kapcsolódó jogszabályok által szabályozott szolgáltatással kapcsolatos családsegítői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, 2017. július 03. napjától 2018. április 30. napjáig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, Csengele, Petőfi u. 13.
Pályázati feltételek, az elfogadható képesítési előírások:
Felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés segítő szakember, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív-és viselkedésterápiás konzultáns, mentálhigiéniai prevenciós specialista,§
család- és gyermekvédelmi szakos pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, addiktológiai konzultáns, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár.
Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP.§
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.§
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szakmai tapasztalat.§
Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikáció, empátia, tolerancia, flexibilitás, kreativitás.§
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázó részletes szakmai önéletrajza, a képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.§
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.§
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.§
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 03.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Takács Réka szakmai vezető nyújt, a 62/259-440-es vagy a 06/20/621-5630 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (6760 Kistelek, Tisza u. 1.), vagy személyesen.§
E-mailben, a cím gondozasikp@invitel.hu§
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

Read More

Tüdőszűrés

Posted by on jún 20, 2017 in Egyéb |

FELHÍVÁS!

Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a csengelei önkormányzat 2017. július 4-10-ig hétköznapokon 9-13 óráig TÜDŐSZŰRÉST szervez!

A vizsgálatokhoz TAJ kártyát, személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni!

Csengelei lakcímmel rendelkező 40 év felettieknek ingyenes, 40 év alatt és foglalkozás egészségügyi szűrés 1700 Ft, fizetni készpénzzel a szűrőbuszon lehet!

Read More

Nyári diákmunka

Posted by on jún 16, 2017 in Egyéb |

Lehetőség nyílik az idei évben is nyári diákmunkára

Csengele Községi Önkormányzatnál!

Olyan nappali tagozatos, 16-25 év közötti diákok jelentkezését várjuk, akik szívesen vállalnak a nyári időszakban diákmunkát,

július 1.-július 31.-ig,

augusztus 1.-augusztus 31.-ig.

Jelentkezés személyesen az Önkormányzatnál,

vagy telefonon 06 62/586-572

Jelentkezési határidő: 2017.06.27. (KEDD)!!!

Read More
Translate »
Skip to content