Csengele

… ahol mindannyian otthon vagyunk!

Navigation Menu

Csengelei Étkek Napja és kemence átadó

Csengelei Étkek Napja és kemence átadó

Posted by on okt 12, 2017 in Egyéb |

A Csengele háznál megépült kemence, a próbasütések után, október 1-én lett hivatalosan átadva.

A rendezvényre nagyon sokan eljöttek, nagy örömünkre nem csak kis falunkból. A programot a Csengelei Templom Scholája nyitotta meg. Ezek után Nagy Mihály vőfély mondott köszöntőt, majd Kormányos Sándor polgármester adott át okleveleket és emlékérmeket mindazoknak, akik közreműködtek a kemence építésében, sütöttek benne és a későbbiek során munkájukkal segítik az itt megrendezésre kerülő eseményeket. Polgármester két jelképes kulcsot is átadott, elsőként Rényi Lászlónak a népdalkör és citerazenekar vezetőjének, akik ezek után rendszeres heti próbájukat itt fogják tartani, valamint Vincze János népi iparművész fafaragónak, akinek részére egy műhelyet fognak kialakítani a házban. Ezek után Antal Imre plébános megszentelte a kemencét, majd a Csengelei Népdalkör és Citerazenekar szórakoztatta műsorával a jelenlévőket.

 

Az ünnepélyes rész után el is készültek a finomságok, melyekből lehetett kóstolni. Sült a kemencében sertéscsülök, kenyér, rétes, kenyérlángos, krumplis pogácsa és kalács, két üstben főtt a gulyásleves, egy bográcsban pedig pacal. Tárcsán folyamatosan sütötték a krumplit, és a csirkét, később a debrecenit és a szalonnát, lerniben a „hajába krumplit”. A finom étkek mellett folyamatosan lehetett házi készítésű sajtokat is kóstolni. A rendezvény késő estig tartott, nagyon szépen köszönjük a sok-sok segítséget, a sütőknek, főzőknek és mindenkinek, aki munkájával bármilyen formában hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához.

IMG_2337

 IMG_2341

IMG_2344

IMG_2346

IMG_2348

IMG_2351

IMG_2357

IMG_2417

IMG_2454

IMG_2455

IMG_2466

IMG_2443

IMG_2469

Read More

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEGÜRESEDŐ BÉRLAKÁS BÉRLÉSÉRE

Posted by on jul 12, 2017 in Egyéb |

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MEGÜRESEDŐ BÉRLAKÁS BÉRLÉSÉRE

Csengele Községi Önkormányzat pályázatot ír ki a Csengele, Árpád u. 23. szám alatti 5 lakásos bérházban megüresedő bérlakásra.

A pályázat kiírásának célja, hogy az Árpád utca 23. szám alatti 5 lakásos bérházban a megüresedő lakásra (4. lakás), olyan családokat juttassunk első lakáshoz, akiknek szociális helyzetüknél fogva még eddig nem volt lehetőségük lakhatási körülményeiket megoldani.

A pályázat benyújtásának feltételei:

 • csengelei állandó lakos, büntetlen előélet,
 • lakbér és rezsi költség vállalása,
 • nem rendelkezik ingatlannal más településen sem.

 

Előnyt élveznek:

 • fiatal házasok,
 • munkahellyel rendelkezők
 • szociális helyzete indokolja.

A pályázat benyújtásának helye: Csengele Községi Önkormányzat 6765 Csengele, Petőfi u. 13. (Kormányos Sándor polgármester)

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 20.

A pályázatot az Önkormányzati Képviselő-Testület soron következő ülésén bírálja el.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Kormányos Sándor polgármesternél a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalban.

Csengele, 2017. július 7.

Kormányos Sándor

polgármester

Read More

Álláshirdetés

Posted by on jún 23, 2017 in Egyéb |

A Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
(6760 Kistelek, Tisza u. 1.)
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Kormány rendelet alapján pályázatot hirdet

család- és gyermekjóléti szolgálat nyújtásához,
családsegítő 
munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és a kapcsolódó jogszabályok által szabályozott szolgáltatással kapcsolatos családsegítői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, 2017. július 03. napjától 2018. április 30. napjáig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, Csengele, Petőfi u. 13.
Pályázati feltételek, az elfogadható képesítési előírások:
Felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés segítő szakember, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív-és viselkedésterápiás konzultáns, mentálhigiéniai prevenciós specialista,§
család- és gyermekvédelmi szakos pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, addiktológiai konzultáns, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár.
Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP.§
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.§
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szakmai tapasztalat.§
Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikáció, empátia, tolerancia, flexibilitás, kreativitás.§
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázó részletes szakmai önéletrajza, a képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.§
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.§
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.§
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 03.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Takács Réka szakmai vezető nyújt, a 62/259-440-es vagy a 06/20/621-5630 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (6760 Kistelek, Tisza u. 1.), vagy személyesen.§
E-mailben, a cím gondozasikp@invitel.hu§
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

Read More

Tüdőszűrés

Posted by on jún 20, 2017 in Egyéb |

FELHÍVÁS!

Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a csengelei önkormányzat 2017. július 4-10-ig hétköznapokon 9-13 óráig TÜDŐSZŰRÉST szervez!

A vizsgálatokhoz TAJ kártyát, személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni!

Csengelei lakcímmel rendelkező 40 év felettieknek ingyenes, 40 év alatt és foglalkozás egészségügyi szűrés 1700 Ft, fizetni készpénzzel a szűrőbuszon lehet!

Read More

Nyári diákmunka

Posted by on jún 16, 2017 in Egyéb |

Lehetőség nyílik az idei évben is nyári diákmunkára

Csengele Községi Önkormányzatnál!

Olyan nappali tagozatos, 16-25 év közötti diákok jelentkezését várjuk, akik szívesen vállalnak a nyári időszakban diákmunkát,

július 1.-július 31.-ig,

augusztus 1.-augusztus 31.-ig.

Jelentkezés személyesen az Önkormányzatnál,

vagy telefonon 06 62/586-572

Jelentkezési határidő: 2017.06.27. (KEDD)!!!

Read More

Újabb táncos sikerek

Újabb táncos sikerek

Posted by on máj 30, 2017 in Egyéb |

Május utolsó hétvégéjén három tánccsoporttal vettünk részt a XXXII. Országos Zuglói Táncfesztiválon. A kétnapos rendezvényen több mint 1800 táncos vett részt az ország különböző helyeiről, különböző táncstílusokat bemutatva. Mi természetesen társastánccal készültünk és táncosaink nagy izgalommal mutatták be tudásunk legjavát. Három különböző korcsoportban versenyeztek a csengeleiek. A Szivárvány csoport Jive koreográfiája nemcsak a mieinket, hanem a közönség többi részét is lelkes tapsra késztette. Nagy öröm volt, hogy első ilyen versenyükön felállhattak a dobogóra, mégpedig bronz érmet és emléklapot vehetett át.

 

A Cicák már a tőlük megszokott rutinnal léptek a parkettre és a nézők ovációja kíséretében adták elő a Charleston koreográfiájukat. Felszabadult táncuk az eredményben is megmutatkozott, hiszen felállhattak a dobogó legtetejére. Az arany érem is boldogsággal töltötte el őket, de amikor megtudták, hogy a Budapest kupa is az övék lett, hatalmas ünneplés vette kezdetét. Ezt a kupát a vidéki csapatok közül a legjobb koreográfiát bemutató csoport kapta. A díjnyertes produkciót Csáki Klaudia készítette, tanítványai pedig úgy adták elő, ahogy ő megálmodta.

 

A Napfény csoport a legtapasztaltabb versenyzőkből áll. Ezek a lányok bármit képesek rövid időn belül a legjobb minőségben elsajátítani. Ezt mutatták meg ezen a versenyen is: nyugodtan, fegyelmezetten, mosolygósan táncoltak. Az ő táncukat is Csáki Klaudia készítette, és a sikerhez biztosan elengedhetetlen, hogy korban közel áll ezekhez a csoportokhoz és már baráti kapcsolatokat is ápolnak. Ez látszik a közös munkájukon is.

Ezen a hétvégén is jó volt csengeleinek lenni, szeretnénk a következő években is hasonló szép eredményeket érhetnénk el.

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

tánc1

tánc2

tánc3

Read More

Az Erdősarki iskola története egy volt erdősarki diák emlékei alapján

Az Erdősarki iskola története egy volt erdősarki diák emlékei alapján

Posted by on máj 11, 2017 in Egyéb |

A II. világháború javában dúlt, mikor 1941-ben elkezdték az iskola alapjait kiásni. Az épület helyének kiválasztása telitalálat volt. A többi iskolától való távolság és maga a helyszín is ideális. A játszótér az erdő végében, óriási tölgyfák árnyékában volt, a tanítók nem is ragaszkodtak a tízperces szünethez, mindig megtoldották egy kicsit. Az ötvenes évek elején (mikor Tito „láncos kutya” lett) itt gyakorlatoztak a katonák, hatalmas tankállásokat, géppuska fészkeket, futóárkokat ástak. Elvonuláskor ezeket nem temették be. Micsoda jó játszóhelyek lettek ezek a gyerekeknek! Kifulladásig „árokmacskáztunk”, fogócskáztunk bennük.

Minden évben itt szervezték meg a Madarak és fák napját, ami mindig május utolsó szombatja volt. (Akkor még szombaton is volt tanítás.) az Erdősarki Iskola volt a vendéglátó. Már reggel 9 körül érkeztek a többi öt iskola tanulói lovaskocsikon. (A későbbi években a felsősök kerékpáron.) Egész napos kulturális műsor, sportvetélkedők zajlottak az iskolák legjobbjai között a hűs árnyat adó gyönyörű tölgyek alatt.

Az iskolát Márton József vállalkozó építette. Azok az idősek – akik az építkezésen fiatalon részt vettek – elmondták, hogy az italozás napi szinten folyt. Lehet, hogy ezzel magyarázható az épület tájolása. Ha 90 fokkal elfordították volna (elejével az út felé) mindkét tanterem egyforma világos lett volna. Így a felsős tanterembe soha nem sütött be a nap, főleg borús időben nagyon sötét, szemrongáló volt.

Építkezés közben elég súlyos hibák is előfordultak. Pl. elszabták a tetőgerendákat, horogfákat. A faanyagot pótolni kellett, ez miatt elég hosszú ideig állt az építkezés. Hogy ez szándékos volt-e, vagy figyelmetlenség, az már soha nem derül ki. Az építésvezető napi vendég volt az egyik közeli tanyában, ételt, italt kapott bőven naponta többször is. Az elszabott faanyagot rárakták erre a tanyára. Aki ezt mesélte, azt mondta, olyan tető van azon a tanyán, hogy az épület rég kiporlad alóla, de a tető még állni fog.

Az iskola átadása 1943-ban történt és a tanítás is ekkor kezdődött benne. Ezt azért tudom pontosan, mert az idősebb nővérem 1936. júniusi születésű, 1942-ben el kellett kezdenie az iskolát. Az első osztályt nem Erdősarkon, hanem a Pántlika úti iskolában végezte. (Együtt járt azzal a Tóth Istvánnak, aki itt lakott az Akácfa utca sarkán, sajnos nemrég elhunyt.) Ha 1942-ben nyílt volna meg az iskola, ami a mi tanyánktól kb. 300 méter, Tóth Istvánék még közelebb laktak, akkor miért jártak volna azok a csöpp gyerekek a 3 km-re lévő iskolába? A nővérem még azt is elmesélte, hogy édesanyánk nem tudta őt elkísérni a tanévnyitóra sem, mert a fiatalabb nővérem akkor született (1942. tavaszán) és olyan hosszú időre nem hagyhatta otthon a pici babát, mivel csak gyalog tudtak közlekedni. Így Tóth István édesanyja, Emi néni (Boros Emília) kísérte el a két kis első osztályost.

Tehát az Erdősarki Iskola nem 1942-ben, hanem 1943-ban nyitott, és az első tanító nem a Sárhegyi házaspár volt, hanem Rakonczai László. Ő tanított itt az 1943-44-es tanévben. Őt követte a Dóczi házaspár. A Templomhalmi Iskolában tanított Dóczi Mihály és özvegy Csukly Kálmánné Reveland Erzsébet, akik 1944-ben történt házasságkötésük után kerültek Erdősarokra és itt tanítottak 1953-ig. 1953-ban költözött a helyükre a Sárhegyi házaspár – Sárhegyi Károly és Cseh Irén. 1955-ben Sárhegyiné nyugdíjba ment, helyére jött Hász Béláné Nagy Ilona, aki a fiatal erdész felesége volt és az erdészházból járt át kerékpárral. Amíg szülési szabadságon volt 1957-ben, Fekete Flórián helyettesítette, Balástyáról járt biciklivel.

1

Sárhegyi Károlyné Irénke néni utolsó osztályával 1955. tavaszán

1958-ban Sárhegyi Károly bácsi is nyugdíjba ment, a szolgálati lakásból beköltöztek a faluba, a Kossuth utcába. Ekkor jött Szinok Gábor bácsi 1958 szeptemberétől. A felesége (Erzsike néni) nem pedagógus végzettségű volt, innentől kezdve sűrűn váltották egymást az alsós tanítók. Mivel nem megosztható volt a szolgálati lakás, kövesút sem volt, embert próbáló volt idejárni főleg télvíz idején.

1958-tól megosztották az alsó tagozatot – délelőtt tanult az 1-3. osztály, délután a 2-4.

1958. szeptembertől itt kezdte pályafutását kezdő tanítóként Sinka Ilona. Csak néhány hónapot tanított itt, őt váltotta Osváth Ilona. Ők a 2.-4. osztályt tanították, az 1.-3.-os tanítót Hász Béláné volt. Az 1959-60-as tanévben Paragi Mária és Turai József volt az alsós két tanító. Ők össze is házasodtak. Kialakítottak maguknak egy szolgálati férőhelyet a szertárban. 1960-61-ben jött alsóba Fekete Erzsébet (A későbbi Frányóné. Nagy zöld Izs-zsel járt át Balástyáról) – és Tóth Lászlóné Varga Ilona. 1961-62-ben Tóth Lászlóné elment, maradt Fekete Erzsébet, ekkor jött Bitó Józsefné Kiss Márta.

1962-62-ban Fekete Erzsébet férjhez ment Frányó Károlyhoz és a Vadgerlési Iskolába költöztek. Helyette jött Bagi Dezsőné Makra Ilona. Ők ketten – Bitóné és Baginé – voltak az alsós tanítók. 1964-től megosztották a felső tagozatot is. Ekkortól Szinok Gábor bácsi és Bitó József lett a két felsős tanító.

1966-ban elköltözött Bagi Dezsőné, helyére jött Bujdosó László. 1967-68-as tanévben Bujdosó László helyére Biczók Magdolna jött. 1969-ben Szinok Gábor bácsi nyugdíjba ment, elköltöztek Kiskunfélegyházára. Ekkor költözött be a Bitó házaspár a szolgálati lakásba. (Addig a régi orvos lakásban laktak.) Gábor bácsi helyére nem vettek föl senkit. A felsős létszám annyira lecsökkent, hogy újra összevonták a felső négy osztályt. Felsőben Bitó József tanított 1979-ig, ekkor a nagyon alacsony létszám miatt megszűnt a felső tagozat. Az alacsony létszám miatt 1969-től az alsó négy osztályt is újra összevonták. Bitó Józsefné tanított 1995-ig. Ekkor végleg bezárták az iskolát.

Ezeket az adatokat azért tudom pontosan, mert 1953-tól ide jártam iskolába. 1962-ben ballagtam el, az utána következő időszak leírásához Bitóné Mártika nyújtott segítséget, amit ezúttal is köszönök. Mivel közel laktunk az iskolához, édesanyám rendszeresen átjárt segíteni a tanító néniknek (Dóczinénak, Sárhegyinénke) mosni, takarítani. A tantermeket a szüleim meszelték be, takarították ki minden nyáron. Édesapám vágta náluk a disznót, édesanyám is ott segédkezett. Így én, mint kisgyerek gyakori „vendég” voltam az iskolában, meg a tanítói lakásban. Mindig rácsodálkoztam Sárhegyi Károly bácsi csodálatos lepke-gyűjteményére, meg preparált madaraira. Dóczinéról nagyon halvány emlékeim vannak. 1952-ben született meg a kisunokája. Olyan boldog volt, hogy minden hónapi szülinapjára kis versikét írt neki egészen egy éves koráig – és azt nekünk is felolvasta. Sárhegyiné Irénke nénire már jobban emlékszem. 1953 nyarán mikor ideköltöztek, eljöttek hozzánk, mivel Dócziné ajánlotta, hogy a szüleimtől kérhetnek segítséget, ha gondjuk akad. Én nagy merészen odaálltam a tanító néni elé és megkérdeztem, nem mehetnék-e a nővéremmel együtt én is iskolába. Ő mosolyogva magához húzott és azt mondta, hát gyere! Valószínű azt gondolta, pár nap múlva úgyis rá fogok unni. Így kezdtem én 1953-ban ötévesen az iskolát. Szorgalmasan végigjártam az egész tanévet, de fiatal korom miatt nem kaphattam bizonyítványt, újra kellett járnom az első osztályt.

1958-ban kezdtem az ötödik osztályt, így abban a szerencsében volt részem, hogy négy évig járhattam Szinok Gábor bácsihoz, a világ legjobb tanítójához.

Felső tagozatban az iskola történetében csupán négy tanító tanított – Dóczi Mihály (1944-1953), Sárhegyi Károly (1953-1958), Szinok Gábor (1958-1969) és Bitó József (1964-1979). Ezeket a tanítókat (feleségeikkel együtt) nagyon nagy tisztelet övezte a tanyavilágban. Ők valódi „lámpások” voltak. Fáradságot nem ismerve nyújtottak a tananyagon kívül még nagyon sok pluszt, összefogva az iskolából kimaradt fiatalokat is. Színdarabokat, néptáncokat tanítottak be. A tanyavilágban akkoriban elég nagy volt a szegénység, a néptánchoz nem tudták volna megvenni a ruhát, ezért Sárhegyiné Irénke néni színes krepp papírból varrt szoknyát a lányoknak. Az idős Sebők Balázs bácsi kisérte őket hegedűvel.

Ezek a tanítók vállalták a felnőtt képzést is, gázlámpa mellett vezették az esti iskolát. Mikor 1968-ban kigyulladt a villany, esténként a tanulás befejezése után beültek az emberek TV-t nézni. Ügyes-bajos dolgaikkal is bátran fordulhattak a tanítókhoz, a segítség biztos nem maradt el. Ezért tisztelték annyira ezeket a tanítókat. Mikor ezt beszélgetés közben megemlítették Bitó tanár úrnak, szerényen csak annyit mondott, Szinok Gábor bácsi után nem volt nehéz kivívni a tiszteletet.

Én meg azt mondom, ha Gábor bácsi magasra tette a lécet, azt „megugorni” nem volt kis feladat – és nekik sikerült!

 Nagyon sajnálom, hogy ez a korszak – az Erdősarki Iskola története – a Bitó házaspárral lezárult. Azt gondolom, aki ebbe az iskolába járt, sok tudással és emberi értékkel gazdagodva, csak szeretettel emlékezik az itt eltöltött évekre.

 

Tóth Józsefné (Sinkó Matild)

volt erdősarki diák

Read More

XXIII. Csengelei Falunapok tervezett programjai

Posted by on máj 8, 2017 in Egyéb |

XXIII. CSENGELEI FALUNAPOK

2017. június-3-4-5.

Június 3. (szombat)

0800 Kiállítások megnyitói: Dr. Torontáli Renáta és Lantos Réka – grafikák és festmények; Vincze János – fafaragások; A színjátszás Csengelén ma és régen; Csengelei Vadásztársaság – vadász trófeák

0845 -900 Fanfár

900 A Csengelei Fúvószenekar és mazsorettcsoportok felvonulása a falu utcáin. Indulás a polgármesteri hivataltól.

0945 A Falunapok ünnepélyes megnyitója

1015 -1200 Térzene és kulturális műsor a József Attila tér kőszínpadán

A Motoros és sokat látott traktor találkozó programjai az Ifjúsági Táborozóhelynél:

0930 Gyülekezés

1100 Ünnepélyes megnyitó

1300-tól Triál kerékpár bemutató,  Traktorhúzó bemutató, Jármű hangerő verseny, Autós drift bemutató

Streetfighter bemutató

1630 Motoros felvonulás

1730 Díjátadás

1800 Élőzenés party

Egész nap:

 • Traktorkiállítás
 • Egyéb meglepetés és vásári forgatag, falunéző járat.

Info: 06-70/398-5770, 06-70/459-1438

Június 4. (vasárnap)

0830-0930 Szentmise

0930 Koszorúzás az I-II. világháborús emlékműnél

1000 Torta-túra az általános iskola udvarában

1200 – 1400 Lovasok gyülekezése

1400 Lovas kocsis felvonulás a Faluháztól indulva, közben az ifjúsági táborozóhely mellett lovagi torna bemutató, majd a felvonulás folytatása, visszaérkezés a hivatalhoz. Emléktárgyak, emléklapok átadása a víztoronynál.

1800 Péter és a farkas színházi előadás a faluházban

1900 Utcabál a polgármesteri hivatal melletti sátorban

Zenél: Hegedűs és Marton duó

2100 Fáklyás felvonulás a faluháztól a kőszínpadig

2130 Főnix színjátszó csoport műsora meglepetés produkcióval

2300 Utcabál sztárvendége: Potyautasok mulatós duó

2400 Tombolasorsolás, fődíj: táblagép

Június 5. (hétfő)

0930-1700 Falunapi kispályás labdarúgó torna a sportpályán

1600 Falunapok zárása, focitorna eredményhirdetése a Gól Sörözőben.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!

Read More

“Aranyosak” a csengelei mazsisok

“Aranyosak” a csengelei mazsisok

Posted by on máj 3, 2017 in Egyéb |

A Magyar Majorette Szervezetek Szövetsége 2017. április 29-én – a Tánc Világnapján – rendezte meg a III. Országos Majorette Bajnokságot és a Domaszék Open Majorette Versenyt. „A” és „B” kategóriában mérettették meg magukat a szólisták, kis és mini csoportok, valamint a csapatok. Az „A” kategóriából – amely szabályzatban meghatározott forgatásokat, forgásokat, dobásokat ír elő – az Olaszországban megrendezésre kerülő Európa Bajnokságra kvalifikálták magukat a legjobbak. „B” kategóriában mindenféle kötöttség nélkül, szabad stílusban lehet mazsorettezni – itt indultak a csengelei Cicák és Ifjúsági Csoport – ahol minősítésekért folyik a verseny.

 

Az ország minden részéből érkeztek versenyzők és ezek közül a mi lányaink teljesítményük alapján mindkét csoporttal KIEMELT ARANY MINŐSÍTÉST szereztek. Ezen kívül az Ifjúsági Csoport megkapta kimagasló teljesítményéért a DOMASZÉK KUPÁT, mely a legjobb koreográfia díja volt. Ezért köszönet Csáki Klaudiának, aki készítette a díjnyertes koreográfiát.

IMG_3565

IMG_3568

IMG_3580

Read More

Tavaszi hangverseny német vendég zenekarral

Tavaszi hangverseny német vendég zenekarral

Posted by on máj 2, 2017 in Egyéb |

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola és a Szent Imre Plébánia idén is megrendezte a már hagyományosnak mondható Tavaszi hangversenyt. Erre most a faluházban került sor, hiszen egy nagy zenekart is vendégül láttak Németországból, akik a Mönhattan Big Band nevet viselik.

Vendégeink a déli órákban érkeztek. Ebéd után megtekintették falunkat, majd a Polgármesteri Hivatalban Kormányos Sándor polgármester fogadta őket és látta vendégül.

A hangverseny délután 5 órakor kezdődött. Zólyomi-Katona Theodróa és Bencsik Róbert tolmács köszöntötte a megjelenteket és ezek után sorban léptek fel a növendékek, megtanult darabjaikkal, melyeket zongorakísérettel adtak elő. Zongorakísérőnk, most is Horváth Lívia volt.

Elsőként Balog Bella állt színpadra, aki Beethoven: Ecossaise című darabját adta elő kürtön. Őt Hegedűs Boglárka követte trombitán J. S. Bach: Andante-val. Katona Angelika kürtön játszotta Schubert: A zongorámnál című darabját.

Az ütős növendékek is bemutatkoztak, közülük elsőként Gera Dominiktól harangjátékon Valentin Hausmann: Tánc című művet hallottuk. Vágó Petra kürtön szintén egy Schubert művet adott elő Szerelmi bánat címmel. Molnár Barbara trombitán Sugár Rezsőtől játszotta a Dal és Táncot, majd szintén harangjátékot hallhattunk Csókási Tamástól. Gera Kitti trombitán Krieger: Menuettjét adta elő. Ezután két ütős növendék következett Kormányos Viktória Joseph Haydn: Dal, Mihályi Attila W.A. Mozart: Keringőjét játszotta el.

Egy testvérpár lépett a színpadra, Pigniczki Attilától és Pigniczki Tibortól trombitán két duót hallhattunk.

Katona Veronika kürtön Csajkovszkij: Régi Francia dal, Katona Johanna trombitán Hasse: Bourrée című művét játszotta el.

Széplaki Vivien kürtön Beethoven: Romanze, Katona Petra trombitán Bononcini: Rondoját adta elő. Forgó Judit kürtön egy Mozart darabot játszott el. Zólyomi-Katona Theodóra következett trombitán Händel: Allemande című darabjával. A szólistákat Martus Nikolett és Zsolnai Balázs duója zárta, két menüettet adtak elő trombitán.

Ezek után a vendég együttes következett a Mönhattan Big Band, akik előadásukkal nagyszerű hangulatot varázsoltak a terembe. A produkciók közben az együttes vezetője bemutatta településüket Amöneburgot és néhány szóban megismerkedhettünk iskolájukkal is.

 

A műsort a Csengelei Ifjúsági Fúvószenekar műsora zárta.

Nagyon kellemes délutánt töltöttünk el együtt, egy nagyon színvonalas, szórakoztató rendezvényen vett részt az, aki velünk tartott.

IMG_1747

IMG_1754

IMG_1760

IMG_1766

IMG_1778

IMG_1784

IMG_1787

IMG_1794

Read More

Újabb siker országos zenekari versenyen

Újabb siker országos zenekari versenyen

Posted by on ápr 27, 2017 in Egyéb |

Zenekarosok, Szülők, Barátaink!

„Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes!”

Ez hangzott el a IX. Országos Zenekari Verseny gáláján a zsűri elnök gondolatai közt. Aki ott volt a Kisteleki és Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Gyermek-Ifjúsági Fúvószenekarral a Budafokon megrendezett megmérettetésen – segített a szervezésben vagy csak egyszerűen drukkolt nekünk – az tudja, hogy ez az egyszerű mondat igaz. Felemelő érzés volt, ahogy kimondták a nevünket az eredményhirdetésen, és közölték, hogy a korosztályunkban III. helyezést értünk el. Megérte a sok munkát!

Szeretném megköszönni, elsősorban a gyerekeknek és szüleiknek, akik elhitték sokszor azt is, amiben én magam is kételkedtem.

Szeretném megköszönni azoknak, akik segítettek az egész projekt megszervezésében: a települések önkormányzatainak (a csengelei ingyen buszt), művészeti iskolák vezetőségeinek, iskolatitkárainak, fúvós és ütős tanárainak. Szeretném név szerint megköszönni Horváth Lívia, Pete Réka és Kalmár Gergely munkáját, akik a próbákon is segítették a felkészítést.

Ezek után csak azzal szeretnék biztatni mindenkit, hogy hajrá! Itt van nemsokára június 24-25. Megyünk Zrenjaninba és nemzetközi szinten is megmérettetjük magunkat. Reméljük, onnan is legalább olyan büszkén és boldogan jövünk haza, mint most!

Czirok Zoltán, zenekarvezető

 Projektzenekar – ahogyan mi láttuk

Mikor Zoli bácsi mondta, hogy projektzenekart akar létrehozni a kisteleki és csengelei fiatalokból, mert szeretné, ha részt vennénk egy országos és egy nemzetközi versenyen, arra gondoltam, hogy már megint egy újabb teher: a próbákra rámegy a szombati nap fele, és totál idegenekkel kell majd együtt lenni. Viszont az is eszembe jutott, milyen jó érzés volt tavaly, mikor megnyertük a zrenjanini versenyt, és gondoltam, belevágok, vállalom.

Fárasztó volt a sok-sok próba, és utáltam, hogy még a tavaszi szünet is rövidebb lett, mert jönni kellett zenekarra. A darabok egyébként nagyon megtetszettek, és egyre szebben sikerült eljátszanunk őket. Rájöttem, hogy a projektzenekarban is vannak jó fejek, sőt, ha belegondolok, mindenki az. Most már a nevét is tudom mindenkinek.

A kisteleki koncert sokat jelentett számomra. Olyan jó volt látni azt a rengeteg szülőt, barátot, akik eljöttek, meghallgattak, és megtapsoltak minket. A taps mindig felemelő érzés. De a legjobb az volt, amit a koncert végén mondott Zoli bácsi: „Nálam ezek a gyerekek mindenképpen elsők”. Tudtuk, hogy profi zenekarokkal kell majd megmérkőznünk, és esélyeink a 4. helytől indulnak, ezért arra törekedtünk, hogy a tőlünk telhető legszebben adjuk elő a darabokat.

Mikor Budafokra értünk, felpörögtek az események: sietve kellett a hangszereket kipakolnunk a buszból, tartottunk még egy nagy próbát a számunkra kijelölt teremben, és már mehettünk is a színpadra. A reflektorok elvakítottak, és nagyon meleg volt, ahogy ránk világítottak. Nem sokra emlékszem abból, ami a színpadon történt, csak tudom, hogy így még sosem szóltak ezek a darabok. Teljesen új volt a terem akusztikája. Végre hallottam a klarinétokat, így volt kikre támaszkodnom. Láttam Zoli bácsi arcát, aki mosolyogva és elismerően nézett ránk miközben vezényelt.

És feldübörgött a taps. Hatalmas volt. Akik eljöttek velünk, hogy meghallgassanak minket, a szülők, tanárok, hozzátartozók sorra jöttek oda hozzánk, és gratuláltak, a kicsiknek még puszit is adtak. Azt mondták, fantasztikusan szólt, még a kisteleki koncertnél is jobban. Ekkor kezdtünk el reménykedni, hogy hátha lesz számunkra hely a dobogón.

Meghallgattuk versenytársainkat, és saját fülünkkel hallhattuk, mi is az a profi zenekar. Hát igen. Nagyon szép zenéket játszottak – nagyon szépen. Éreztük, ha nem jutunk fel a dobogóra, akkor is megtiszteltetés, hogy ilyen társasággal versenyezhettünk együtt. Egyébként a versenyről meg azt mondta a zsűri elnöke, hogy nem igazán szereti, ha a művészetben úgy versengünk, mint a sportban, mert itt az a lényeg, hogy mindenki eljusson a célba. Ez a cél pedig a zene szeretete, és ő úgy érzi, az itt jelenlévők már mind elindultak az ide vezető úton.

Az eredményhirdetés idegtépően lassú volt. Amikor meghallottuk, hogy harmadik helyezést értünk el, hatalmas üdvrivalgásban törtünk ki. Ez ugyanakkora öröm volt számunkra, mint a tavalyi első hely Zrenjaninban. Hiszen jók voltunk, jól megcsináltuk, és ezt mások is így látták és elismerték.

Fárasztó volt az ide vezető út, de megérte. Már alig várom Zrenjanint! És ha Zoli bácsi újabb versenyre akarna vinni bennünket, oda is nagyon szívesen mennénk.

 Katona Petra Mária és Katona Veronika

Egyesített zenekar

oklevél

Read More

KönyvtárMozi

KönyvtárMozi

Posted by on ápr 26, 2017 in Egyéb |

Újabb szolgáltatással bővítette tevékenységét a könyvtár, mely nem más, mint a KönyvtárMozi.

 

Elsőként az óvodásoknak, közülük is a Napocska csoportnak kedveztünk egy mesével. A Káló, a cigánylegény című mesefilmet nézhették meg. A gyerekek szívesen vettek részt az utána következő játékban is, nagyon figyelmesek voltak, tökéletesen tudták a mesével kapcsolatos kérdésekre a válaszokat.

Bízom benne, hogy a KönyvtárMozi Csengelén is kedvelt szolgáltatása lesz az olvasóknak!

IMG_1727

IMG_1730

IMG_1736

IMG_1735

IMG_1740

Read More

Álláshirdetés

Posted by on ápr 26, 2017 in Egyéb |

A Csipkerózsa Parkhotel nemzetközi színvonalú négycsillagos szállodájába

férfi munkatársat keres

Recepcióvezető
(Head Office Manager)

 munkakörbe

Elvárások:

 • fiatal, dinamikus, barátságos személyiség
 • csapatkészség
 • felsőfokú német nyelvtudás (angol előny)
 • számítógép ismerete
 • B- kategóriás jogosítvány
 • váltott műszakok és hétvégi munkavégzés
 • csapatkészség, rugalmasság, pontosság, sokoldalúság

Amit kínálunk:

 • Svájci vezetőség
 • családias csapat
 • előrelépési lehetőség
 • jó fizetés

Munkavégzés ideje: teljes munkaidő

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Csipkerózsa Parkhotel,
6135 Csólyospálos Tanya 34.

Jelentkezését fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címre várjuk.
info@parkhotel.cc

További információk: 06 (77) 700 750

www.parkhotel.cc

Read More

Tavaszi hangverseny

Posted by on ápr 21, 2017 in Egyéb |

A Szent Imre Plébánia és a Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola

szeretettel meghív minden érdeklődőt az idei hagyományos Tavaszi hangversenyere, melynek vendége

Mönhattan Big Band

Németországból

Időpont: 2017. április 30. 17 óra

helyszín: Faluház

Fellépnek a művészeti iskola növendékei és barátai, a Mönhattan Big Band és a Csengelei Fúvószenekar

A belépés díjtalan!

Read More

Kurucsai Szabolcs és vakvezető kutyája az iskolában

Kurucsai Szabolcs és vakvezető kutyája az iskolában

Posted by on ápr 19, 2017 in Egyéb |

Április 19-én, és 20-án Kurucsai Szabolcs és kutyája látogatott el az iskolába. Szabolcsot a Délmagyarország szavazásán 2016-ban az év emberének választották. Miért? A kisteleki férfi 2009 óta látássérült. Azóta küldetésének tekinti, hogy kutyájával, Elvissel, érzékenyítő előadásával az óvodákban és az iskolákban a gyerekek megismerjék, milyen az ő életük, hogy ezzel is elősegítse a fogyatékos emberek elfogadását.

 

Megmutatta a fehér bot használatát, a Braille-írást és egy Rubik-kockát is, aminek a színeit domború pontok borítják a színek megkülönböztetésére.

Ezek után Elvis is sorra került a bemutatón. A fekete szőrű Labrador kutya mindent teljesített, amit a gazdája mondott neki. Tudja, merre van a bal és a jobb, megtalálja az ajtót, tudja, ha a gazdája elengedi a hámot nem mehet tovább. A bemutató mellett még nagyon sok érdekességet mesélt Szabolcs a kutyáról, hogyan és mennyit képeznek ki ország és világszerte, miért ezt a fajta kutyát képezik ki vakvezetésre, valamint türelmesen válaszolgatott a gyerekek kérdéseire is.

Előadása végén azt kérdezte a gyerekektől: Mit gondoltok, én más vagyok e, mint ti?

IMG_1711

IMG_1712

IMG_1714

IMG_1716

IMG_1718

IMG_1721

IMG_1723

IMG_1724

Read More
Translate »
Skip to content