EFOP-3.9.2

 efop392logo 

Üdvözöljük!

 

Kistelek Városi Önkormányzat mint konzorciumvezető a Kisteleki Járás településeinek önkormányzataival, a Kisteleki Napsugaras Szociális Szövetkezettel, a Térségi Intézményi Társulással és a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményével konzorciumi partnerségben támogatást nyert az EFOP-3.9.2-16 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című projekt megvalósítására.

A 2018. január 1-én indult, 3 éves projekt átfogó célja a leszakadó térségek és csoportok felzárkóztatása, a területi elmaradásból származó hátrányok helyi igényeken alapuló csökkentése, minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén. 

A projekt munkatársai az elkövetkező 3 évben a Kisteleki járás minden településén számos olyan kompetenciafejlesztő és szemléletformáló programot és képzést valósítanak meg, amelyek segítik a gyermekeket és felnőtteket is képességeik mind teljesebb kibontakoztatásában, valamint előmozdítják a területi elmaradásból származó hátrányok csökkent
Honlapunkon keresztül tájékoztatást szeretnénk nyújtani a projektről és annak megvalósításáról; az aktuális programokról és tevékenységekről.

 

 

 

A PROJEKT

 1. A projekt bemutatása

A projekt címe: „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”

A projekt száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00013

A projekt teljes költsége: 250 000 000,- Forint

A támogatás intenzitása: 100%

A megvalósítás ideje: 2018. január 1. – 2020. 12. 31.

 
Kistelek kistérség hat településén megvalósuló program célcsoportja a járás teljes lakossága, óvodás kortól egészen az idős korosztályig. A projekt a felnőttek részére lehetőséget biztosít különböző tanfolyamokon és képzéseken való részvételre, míg a gyermekek és iskolások számára számos szabadidős, iskolán kívüli szemléletformáló és fejlesztő foglalkozásokat biztosít. Az óvodások részére az úszásoktatáson kívül mozgáskoordinációs és zeneovi foglalkozásokon való részvételre is lesz lehetőség. A programcsomag mindezek mellett nagy hangsúlyt helyez az élethosszig tartó tanulás, az ökotudatosság, az egészséges életmód iránti igény kialakítására és népszerűsítésére. 

A projekt célkitűzése:

 • A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek kompetencia-fejlesztése különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására. Hátrányos helyzetű felnőttek kompetencia-fejlesztése
 • A gyermekek/tanulók személyiség és kompetencia-fejlesztése
 • Az élethosszig tartó tanulás kompetenciájának megalapozása már iskolás korban.
 • A HH gyermekek felzárkóztatása kompetencia-fejlesztő tevékenységek, pályaorientáció, életvezetési tanácsadással.
 • Az iskolázottság mint a felnőttkori boldogulás elengedhetetlen feltétele szemlélet elültetése már az óvodáskorban
 • Komplex óvodai programfejlesztés a HH gyermekek esélyteremtése érdekében
 • Az egészséges életmód iránti igény kialakítása már gyermekkorban
 • Az óvodapedagógusok kompetencia-fejlesztése, a hátránykompenzáció eredményességének növelése
 • A lemorzsolódásal veszélyeztetett gyermekek számnak csökkentése

A céljainkat az alábbi tevékenységek megvalósításával érjük el:

 

 • Erőforrástérkép készítése felmérés, elemzés segítségével, stratégiák, részstratégiák alkotása, konferenciák szervezése. képzések: grafológus, együttműködés fejlesztése, mediátor, értékbecslő, érzékenyítő, szemléletformáló képzés. Hátrányos helyzetű emberek képzése: hatékony kommunikáció, időgazdálkodás
 • iskolán kívüli nyelvoktatás, pályaorientációs tanácsadás, szabadidős programok, digitális kompetencia-fejlesztés, tudatos pénzügyi magatartás, öko-tudatosság fejlesztése,
 • Szemléletformáló programok megvalósítása az óvodában: együttműködés fejlesztése szülők és óvoda között, élethosszig tartó tanulás,a képzettség, iskolai végzettség fontossága a munkaerő-piacon való boldogulásért;
 • Óvodai tevékenységek: óvodapedagógusok képzése, intézkedési terv kidolgozása a beóvodázási arány növelése érdekében,gyermekeknek kompetencia-fejlesztő tevékenységek (úszásoktatás, mozgáskoordinációs fejlesztés, zeneovi), mediációs programok
 • egészségnapok óvodákban: cél a testi és lelki egészség fontosságának hangsúlyozása, egészségvédelem érdekében tevékenysége
 • Óvodapedagógusok képzése: gyermek-és tevékenységközpontú óvodai nevelés,képzés intézkedési terv megvalósításához, mediációs képzés.
 • ösztöndíjrendszer működtetése,korai iskolaelhagyás megelőzése modellprogram kidolgozása, kipróbálása, egyéb kompetencia-fejlesztő tevékenységek.

 

A projekt honlapjawww.kistelek.hu/efop392  

 

 

 

EFOP- 3.9.2-16-2017-00013

„Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”

Családi Nyár 2020

Kalandtábor

  C S E N G E L E

 

A pályázati kiírásnak megfelelően „Családi nyár” elnevezéssel tematikus napokat, napközis tábort szervezünk. A változatos programok kínálatával célunk, hogy megismertessük a szabadidő aktív eltöltésének néhány módozatát pl. egészséges életmód gyakorlása, kirándulás, sport, kézműveskedés stb. Célunk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik is megtalálják miben jók, milyen erősségekkel rendelkeznek, s ezáltal kivívják környezetük elismerését, mely által növekedhet önbizalmuk, így együttes hatásként sikerességük is javul.

Szívesen vesszük a szülők részéről az önkéntességet a közös jó érdekében!

Jelentkezési lap

CSALÁDI NYÁR

Kalandtábor Csengelén

                           Időpont: 2020.07.13 -17. 

                                                           Programok                

 1. nap: Kézműves nap
 2. nap: Vadnyugati Város – Csongrád Bokros
 3. nap: Rendőrségi nap
 4. nap: Bicikli túra a Móra Tölgyekhez
 5. nap: Családi nap

Gyülekező minden reggel 8.00 órakor az Ifjúsági Táborozóhelynél

(Csengele, Kelőpatak utca)!

További részletekről a táborra jelentkező gyerekek és szüleik felvilágosítást később kapnak. Táborvezető: Kornócziné Sisák Mónika

Elérhetőség a jelentkezéshez: 06-20/385-3636; kornoczine.moni@csengele.hu

 

 

 

Jelentkezési lap

Név:.

Lakcím:.

Iskola:.

Osztály:.

TAJ szám:

Szülő(k)neve és telefonszáma

A gyermek délután egyedül megy haza?                                                              IGEN – NEM (aláhúzandó)

Kivel, kikkel engedhető haza?

Allergia és gyógyszerinformációk:……..

Kérjük válaszoljon a kérdés után a válasz aláhúzásával:

 1. Az elmúlt 2 hétben bármikor volt-e láza gyermekének?                                                                                    IGEN                 NEM
 2. Az elmúlt 2 hétben bármikor volt-e gyermekének köhögése vagy egyéb légúti tünete.
IGEN

3. Az elmúlt 2 hétben gyermeke érzett-e gyengeséget, végtagfájdalmat vagy

NEM
              egyéb influenzaszerű tüneteket?                                                                                   IGEN NEM
4. Tud-e arról, hogy gyermeke COVID – 19 fertőzött lenne?                                                        IGEN NEM
5. Találkozott-e gyermeke igazolt COVID – 19 fertőzöttel?                                                                                        IGEN NEM
6. Találkozott-e gyermeke olyannal, aki házikaranténban volt?                                                                                 IGEN

(A 6. kérdésre adott IGEN válasz nem veti fel a koronavírus fertőzés gyanúját.)

NEM

Amennyiben a fenti kérdéssorban adott válaszok módosulnának a tábor kezdetéig és a tábor ideje alatt, azt a táborvezető felé haladéktalanul jelezze!

Mint szülő/törvényes képviselő engedélyezem, hogy a gyermekemről a pályázati program nyilvánosságának biztosítása céljából fotó készülhessen. Amennyiben gyermekemmel nem várt esemény történik a tábor időtartama alatt, a fenti telefonszámok valamelyikén a nap bármely szakában elérhető vagyok, így kérem, azon értesítsenek:

..(szülő/törvényes képviselő) nyilatkozom, hogy fent nevezett gyermekem engedélyemmel részt vehet az EFOP – 3.9.2-16-201700013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” c. projekt keretében megvalósuló következő táborban:

Családi nyár –Kaland tábor Csengelén

 

Szülő/törvényes képviselő

 

Translate »
Megszakítás