Csengele

… ahol mindannyian otthon vagyunk!

Navigation Menu

Maratoni testületi ülés

Posted by on feb 20, 2015 in Uncategorized |

Csengele község önkormányzata 2015. február 12-én tartotta soros ülését az önkormányzati hivatal házasságkötő termében.

Első napirendi pont a 2015. évi költségvetés megtárgyalása volt. Először a jelen lévő civil szervezetek mondták el véleményeiket. Árvai Kálmán önkéntes tűzoltó parancsnok szerint működésükhöz elegendő lesz a részükre betervezett 800 ezer forint. Tóth Tibor képviselő dicséretben részesítette a tűzoltókat a Kossuth utcai tűz gyors megfékezéséért.

Czirok Zoltán a művészeti iskolát fenntartó alapítvány, valamint a Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány képviseletében nyilatkozott. Ő felhívta a figyelmet arra, hogy a két alapítványt külön kell választani a működési célok miatt, az egyik a művészeti iskolát tartja fenn, a másik pedig a csengelei fiataloké. Az állami hozzájárulással az önkormányzati támogatás a nyugalmas pénzügyi állapotokat biztosítja. Kormányos Sándor polgármester ehhez hozzáfűzte, hogy 157 gyerek tanul a művészeti iskolában, jó helyre megy a falu pénze. Tóth Tibor képviselő megkérdezte, hogy a 3 milliós támogatásban benne van-e a falunapok 1,6 milliós költsége. A válasz szerint nincs. Lantos István képviselő felhívta az 1 %-os támogatás fontosságára. Tóth Tibor képviselő felvetette, hogy húros hangszer oktatás is jó lenne a faluban. Czirok Zoltán válasza szerint ehhez kicsi a falu, nem lenne elegendő utánpótlása a fúvószenekarnak.

A polgárőrség a szokásos 400 ezer forintos évi támogatás kap, a 25 éves jubileumi ünnepség megrendezéséhez pedig 300 ezer forint egyszeri támogatást. Bangó Péter polgárőr vezető reményei szerint ez évben ugyanúgy fognak menni a figyelő és rendezvénybiztosítási szolgálatok, mint az előző évben. A 25 éves ünnepség keretében tervezik, hogy az országos polgárőr szövetség elnöksége Csengelén tartaná kihelyezett ülését. A polgármester szerint a múlt évi munkájuk jól sikerült. A továbbiakban a polgárőrségre több munka hárul, mivel a faluőrség megszűnt. Longa Istvánné képviselő megköszönte, hogy a Mikulás bálon vigyáztak rájuk. Továbbra is számít a segítségükre. Lantos István képviselő megkérdezte, hogy a faluőrségből átmehetnek-e a polgárőrségbe. A válasz szerint át, de a felvételről a tagság szavaz.

A leghosszabb egyesületi tárgyalás a községi sport egyesületé volt. Az egyesület 3 millió forint támogatást kap 2015-ben, és az önkormányzat állja az öltöző világítását, fűtését, a pályák karbantartását. A polgármester elmondta, hogy a maximális támogatást kapják a focisták, ettől többet már nem tudnak biztosítani. Az államtól nem kapnak a sport finanszírozására keretet, azt a helyi vállalkozások adójából kell az önkormányzatnak biztosítani. Minden képviselő egyetértett azzal, hogy a focistáktól minimális, 500 forint körüli havi tagdíjat kellene szedni. Minden más sportkörnél tagdíjak vannak, Csengelén is be kellene vezetni. Kun-Szabó Tibor elnök fenntartásait hangoztatta ezzel kapcsolatban, de ígérete szerint a következő bajnoki szezontól megpróbálja bevezetni. Elhangzott az is, hogy az utánpótlás edző túl sokba kerül, mivel annak Szegedről kell kijárnia. Kun-Szabó válaszában elmondta, hogy az egyik csengelei focistát beiskolázták, ha ő végez, akkor át tudja venni a fiatalok képzését.

A Gól sörözővel szemben lakó Bakos házaspár azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az italmérőhely nyitva tartását csak este 10 óráig engedélyezze, mert az a környéken idős emberek pihenését zavarja. Dr. Tóth Tibor jegyző figyelmeztetett arra, hogy Mórahalmot jelölték ki ebben az ügyben, mert a helyi önkormányzat elfogultságot jelentett be. Így Csengelének nincs hatásköre, jogköre ebben az ügyben intézkedni, a mórahalmi önkormányzathoz kell fordulni. Kun-Szabó Tibor pedig azt közölte, hogy a panaszosok fia pedig régóta közterületet használ engedély nélkül.

Tóth-Androné Farkas Éva óvodavezető felvetette, hogy az óvodai konyhára állandó személyzet kellene. Jelenleg csak egy szakács és egy konyhai kisegítő állandó, a többi közfoglalkoztatott, akik állandóan cserélődnek. A polgármester bejelentette, hogy a konyhát 500 fősre kívánják bővíteni. Így hosszú távra megoldható az ellátás, és nem kell senkit sem elutasítani az ebédeltetési lehetőségtől, és pl. a kóser vágóhíd elindulásakor azoknak is tudnak étkeztetést biztosítani.

Kormányos Sándor polgármester összegzésként elmondta, hogy a tavalyi 128 milliós költségvetés az idén 141 millióra emelkedik. Az önkormányzati dolgozóknak az idén sem terveznek fizetés és kafetéria emelést. Tóth Tibor képviselő megjegyezte, hogy a költségvetésben nem lát munkahelyteremtést. A polgármester arra kérte, hogy az egyebek napirendi pontnál beszéljenek erről. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az ez évi költségvetést.

Tóth Tibor képviselő elhívta forgó Jenő benzinkút tulajdonost, hogy elmondhassa panaszát. A vállalkozó tudatta a képviselőkkel, hogy sokáig az önkormányzat nála tankolt. Viszont amikor a régi polgármesterrel összekülönbözött, a tankolást beszüntették. Dr. Tóth Tibor azt javasolta, hogy adjon be árajánlatot az önkormányzatnak, és majd arról dönteni fognak. Katona Attila hiányolta kártyás fizetési lehetőséget a benzinkúton.

Az előterjesztések során elhangzott, hogy február 28-i el kell készíteni az új szociális rendeletet. A tárgyalás során a legnagyobb vita a temetési segélyről volt. Voltak, akik a halottat támogatták volna, viszont a jegyzői tájékoztatás szerint ez nem lehetséges, mert a halott már nem jogképes személy. Felmerült, hogy mindenki kapjon temetési segély, jövedelemkorlát nélkül, de ezt végül elutasították, és úgy döntöttek, hogy 20 ezer forint támogatást kaphat az, aki jövedelme miatt erre rászorul (természetesen a temetési számlákat be kell mutatni). Változnak a többi segélyek összeghatárai is.

A Bursa Hungarica ösztöndíjról és a képviselői tiszteletdíjról szóló helyi rendeletet  törvényességi felszólításra az önkormányzat pontosította.

A képviselők döntöttek arról, hogy a kisteleki járóbeteg szakellátást és a 24 órás orvosi ügyeletet havi 211 ezer forinttal támogatja. A döntés során Varga Árpád képviselő tartózkodott.

A polgármester bejelentette, hogy Ott Gabriella vezetésével elkészült a csengelei értéktár, melyhez Molnár Mihály nyújtott segítséget. A helyi értéktárhoz egy három tagú bizottságot kell létre hozni, akik döntenek az újabb értékek bekerüléséről. A képviselő-testület ebben az ügyben úgy határozott, hogy a döntést későbbre halasztják.

Dr. Varga Ferenc háziorvos írásban tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 2015. március 31-én a vállalkozását megszünteti. Tárgyalásban van egy kiskunmajsai orvosnővel, aki a praxist átvenné. Kormányos Sándor polgármester elismerését fejezte ki Varga doktornak azért, hogy sok évtizeden át a falu lakóit gyógyította.

Budapesten fogják megrendezni a gépíró világbajnokságot. Ezen részt vesz Novák Balázs, akinek költségeihez az önkormányzat 50 ezer forintos támogatást biztosít.

Mivel a csengelei szennyvízberuházás nem valósult meg, a Fundamenta Lakáskassza Zrt.-nek fizetők megkaphatják . A lakosság 67 %-ának nyilatkozni kell arról, hogy kilép a víziközmű társulatból. A február 17-i lakossági fórumon lehet majd a nyilatkozatot kitölteni.

Tóth Tibor képviselő bejelentette, hogy sokan jelezték neki, nincs bankautomata a településen. A jegyzői válasz szerint az önkormányzatnak csak javaslattételi lehetősége van ebben az ügyben.

Utoljára a polgármesteri beszámoló következett a két ülés között végzett munkáról és eseményekről. Kormányos Sándor elmondta, hogy február 8-án II. fokú katasztrófavédelmi védekezést rendelt el a belvíz miatt. Alsócsengelén van a legnagyobb probléma. Ha ott elkészülnek a védekezési munkákkal, akkor hosszú távra megoldódik a belvízhelyzet.

A régi szeméttelep rekultivációjakor ültetett cserjék kipusztultak, ezeket pótolni kellene. De a belvizes hely miatt ezek újra kipusztulnának, ezért inkább módosíttatni akarják a a korábbi tervet, hogy ne legyen ilyen kötelezettség.

Az egyedül élők számára engedélyezni fogják a 60 literes kukák használatát. Két főnél már ez nem lehetséges. Abban a házban, ahol nem laknak, az önkormányzattól kell igazolást kérni, és így nem kell azután fizetni.

Egy cég John Deer traktor kereskedést kíván nyitni a Lippai-saroknál. Az idei, vagy a jövő évben kezdődnek meg a munkálatok. A tervek szerint 50 főt fognak foglalkoztatni.

Egy felajánlás során Air-soft játékot terveznek a kelőpataki régi tehenészeti telepen, a polgárőrökre alapozva.

A kóser vágóhíddal kapcsolatban elhangzott, hogy helyzetfelmérés folyik, hogy lesz-e elegendő vágóállat a környéken. Június hónapban szeretnék az üzemet megnyitni.

A polgármester tárgyalt a közútkezelő igazgatóság vezetőjével. Engedélyezték az utak menti karbantartást. Támogatják a csengelei autópálya lehajtó kiépítését. A falu központjában a gyalogátkelő hely kialakítása (festés, világítás) több millió forintba kerülne. Felvetették, hogy a Pántlika útra új aszfaltborítás kellene. Az igazgatóság szerint sokkal rosszabb utak is vannak az országban, a felújításra csak a távoli jövőben lehet számítani.

A vőfélytalálkozón és nőnapi bálon Nótár Mary fog fellépni. A fellépti díjhoz Csókási Zoltán alpolgármester 100 ezer forinttal hozzájárul.

A közterületet figyelő kamera rendszer felügyeletével Csépe Andrást bízzák meg, akit ehhez beiskoláztak.

A lengyelországi Szent Kereszt-heggyel együttműködési megállapodást kötöttek. Ennek során pályázati lehetőség lesz arra, hogy csengelei gyerekek utazzanak oda.

A Somogyi-könyvtár közölte, hogy a támogatások csak akkor járnak, ha a könyvtár heti egy alkalommal este 9 óráig, valamint heti egy alkalommal hétvégi napon is nyitva tart.

A polgármester tájékoztatott az ebösszeírásról. Kérte, hogy minden teljesítse a kötelezettségét, mert később bírság lehet a vége.

A tanyaprogramban 2-ről 5 millióra emelték a pályázati keretet azok számára, akik életvitelszerűen élnek ott.

A temetői nagykapu felújítására ajánlatott tett egy vállalkozó. Katona Attila képviselő tájékoztatása szerint ezt régóta zárva tartják, nem használják. A polgármester szerint a parkolóhoz ezt át lehetnek helyezni, és a régi bejárót megszüntetni.

A közfoglalkoztatottak részére az önkormányzati hivatal régi irattárában melegedőt alakítottak ki. Az önkormányzat vett bele egy kályhát, és asztalt, padokat helyeztek el benne.

A továbbiakban 15 főt foglalkoztatnának a járdakészítéshez, erre 20 millió forintos keret lesz.. A térkövek gyártásához egy újabb rázóasztalt is kívánnak vásárolni. A közfoglalkoztatokkal burgonya termesztést is végeznének. A termést az óvoda konyhájának és rászorulóknak adnák.

A polgármester tárgyalt az Alföldi Koncessziós Autópálya Zrt. illetékeseivel. Nincs ellenvetésük a csengelei autópálya lehajtó ellen. A munkák előzetesen kb. 100 millió forintba kerülnének. Elhangzott az is, hogy volt már másutt is utólagos lehajtó kiépítése, de az is nyolc év alatt készült el.

Aranykalászos tanfolyam volt Csengelén. 35 fő végzett, ebből 15 volt helybeli.

A szociális tűzifák kiosztása megtörtént.

A 2014-es költségvetésről a jelentést leadták.

Az egyebek során Varga Árpád és Tóth Tibor  képviselők az iránt érdeklődött, hogy mi lesz az óvodai szennyvízzel, ugyanis magas a szennyvízszállítási számla.

A polgármesteri válasz szerint megfelelő partnert kell találni, mert qa hatástanulmány több millióba kerül, melyet el kell készíteni.

Az önkormányzati ülés öt óra tanácskozás után ért véget.

Translate »
Skip to content