Közérdekű adatok közzététele

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

a.) A közfeladatot ellátó szerv adatai, szervezeti felépítése, feladatai

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Csengele Községi Önkormányzat

Székhelye, postai címe: 6765 Csengele Petőfi utca 13.

Központi telefonszám: (62) 586-570

Polgármester telefonszáma: (62) 586-570 Telefax: (62) 586-578

Jegyző telefonszáma (62) 586-571 Telefax: (62) 586-578

Elektronikus levélcíme: polgarmester@csengele.hu

Honlapja: www.csengele.hu

Csengele Községi Önkormányzat közfeladatát a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül látja el.

 

A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése:

A Közös Önkormányzati Hivatalt a Képviselő-testület a Polgármester közreműködésével irányítja. A jegyző a közfeladatokat az alábbi szervezeti egységek közreműködésével látja el:

Szervezési csoport: a képviselő-testület és bizottságai munkájának előkészítése, segítése, üléseken jegyzőkönyvezés, testületi anyagok nyilvántartása.

Igazgatási Csoport: egyedi hatósági ügyekben jegyzői, önkormányzati, polgármesteri hatáskörben jár el. Ezek: anyakönyv, hagyaték, leltározás, honosítás, szociális- és gyámügyi igazgatás, birtokvédelem, működési engedélyek (kereskedelmi üzletek működési engedélye), telepengedélyek, polgári védelem, hatósági bizonyítványok, általános ügyfélszolgálat és ügyiratkezelés.

Gazdálkodási Csoport: az éves költségvetés tervezése, előirányzat módosítás, üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás, vagyon használat, hasznosítás, munkaerő-gazdálkodás, pénzkezelés, pénzellátás, könyvvezetés, beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás. Helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj előírása, beszedése, könyvelése, nyilvántartása, adó- és értékbizonyítvány kiadása (hagyatékhoz, végrehajtáshoz), vagyoni bizonyítványok kiállítása. Behajtással kapcsolatos feladatok ellátása.

Mezőgazdasági igazgatási feladatkör: állategészségügy, állatvédelem, állattartás, méhészettel kapcsolatos ügyintézés, rágcsálók elleni védekezés, eb összefogás, növényvédelmi feladatok, parlagfű-irtás és gyommentesítés, fakivágás engedélyezése, erdő-, szőlő- és gyümölcstelepítés, föld haszonbérbe adás, művelési ág változás, határszemle, vadgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, természetvédelem, hulladékgazdálkodás.

Településfejlesztéssel, településrendezéssel, épített környezet védelmével és községkép védelemmel kapcsolatos feladatok.

Községüzemeltetési feladatkör (közterület használat, közterület felügyelet, házszámozás, útvonalengedély, temető fenntartás, vízellátás, szennyvízelvezetés)
Lakásgazdálkodási feladatkör (helyi támogatás, lakásépítési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztésével, jelzálogjog bejegyzéssel, megszüntetésével kapcsolatos feladatok)

Személyügyi referens feladatai: az önkormányzat és a Hivatal HR-es feladatai (pályáztatás, kinevezés, munkaszerződés, teljesítmény-követelmények és értékelések, munkavédelmi és egyéb, kapcsolódó belső szabályzatok).

 

Törzskönyvi adatok
     
Székhely Csengele Községi Önkormányzat
6765 Csengele, Petőfi u. 13.
Csengele Községi Önkormányzat
6765 Csengele, Petőfi u. 13.
     
     
Képviselő dr. Tóth Tibor Imre polgármester  
Törzskönyvi azonosító 726665 812214
Adószám 15726669-2-06 15812216-1-06
KSH statisztikai szám 15726669-8411-321-06 15812216-8411-325-06
Bankszámlaszám 10402142-50485648-56561001 10402805-50526582-68871003

 

Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti ábra

A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Alapító okirata