Csengele

… ahol mindannyian otthon vagyunk!

Navigation Menu

Köszöntöm Csengele Község megújult honlapján

Közérdekű információk minden csengelei polgár számára

Design

More work »

Lejárt szavatosságú növényvédő hulladék szer begyűjtése

Posted by on okt 17, 2017 in Egyéb |

Tisztelt Gazdálkodók!

Az FM akciót indít lejárt szavatosságú régi növényvédő szer hulladékok térítésmentes begyűjtésére és megsemmisítésére. A felméréshez és a készletek begyűjtéséhez  szükség van a növényvédő szer hulladék tételeket név és mennyiség szerinti megnevezésére illetve a beazonosíthatatlan készleteket ismeretlen por vagy folyadék jelöléssel kell ellátni.

A feladat végrehajtását megyei koordinátor végzi, Kótai Csaba kamarai alelnök irányításával.

Érdeklődni lehet Kótai Csabánál az alábbi elérhetőségeken,

telefon: 20/377-5458 vagy csaba.kotai@gmail.com e-mailen.

Nem kell attól tartani, hogy esetleg valamilyen szankciót foganatosít a hatóság azokkal szemben, akiknél ilyen készletek találhatók. A felmérés elkezdése sürgős, mert rövid idő áll rendelkezésre a begyűjtéshez.

  1. október 31a készletek leadásának és regisztrálásának a határideje!
Read More

Elkezdődtek a piactér építési munkálatai

Elkezdődtek a piactér építési munkálatai

Posted by on okt 13, 2017 in Egyéb |

Csengele Községi Önkormányzat a Széchenyi 2020 terv keretében 31,75 millió forintot nyert piaci infrastruktúra fejlesztésére.

Az épület az óvoda mellett lesz felépítve, fedett piactérrel, fedett kiárusító standokkal, EU-s szintnek megfelelő kiszolgáló helyiségekkel.

A munkálatok október elején kezdődtek el, befejezése jövő évben várható.

piactér

Read More

Országos Könyvtári Napok

Országos Könyvtári Napok

Posted by on okt 12, 2017 in Egyéb |

Októberben a könyvtárak és a könyvtárosok ünnepelnek. A rendezvénysorozat alkalmából mindenhol igyekeznek látványos, szórakoztató és hasznos programokat összeállítani a könyvtárak.

Az idei könyvtári napok rendezvényei – a Tiszta forrásból címet kapták – az életet adó vízhez és a természetvédelemhez kapcsolódtak.

 

Csengelén a Somogyi-könyvtár jóvoltából a Szegedi Látványszínház előadása szórakoztatta a résztvevőket, műsoruk címe „Az erdő kincseinek nyomában”. Fő témája az egészséges életmód volt, a testmozgás fontossága, amibe bevonták a gyerekeket is, akik mindezt nagyon élvezték.

logo_somogyi

IMG_2471

IMG_2478

IMG_2485

IMG_2503

IMG_2498

IMG_2506

Read More

Október 6-ai megemlékezés

Október 6-ai megemlékezés

Posted by on okt 12, 2017 in Egyéb |

Október 6-án megemlékezést tartottak az aradi vértanúk emléknapja alkalmából az általános iskolások a faluházban.

Az ünnepi műsort a 7. osztályosok adták elő, Lantos István tanár úr felkészítésében.

A megemlékezés után Longa Istvánné igazgató nő kiosztotta a Nemzeti hitvallás című könyvet az 5. osztályosoknak a 8. osztályosoknak pedig Magyarország Alaptörvényét adta át.

október 6

október 62

Read More

Csengelei Étkek Napja és kemence átadó

Csengelei Étkek Napja és kemence átadó

Posted by on okt 12, 2017 in Egyéb |

A Csengele háznál megépült kemence, a próbasütések után, október 1-én lett hivatalosan átadva.

A rendezvényre nagyon sokan eljöttek, nagy örömünkre nem csak kis falunkból. A programot a Csengelei Templom Scholája nyitotta meg. Ezek után Nagy Mihály vőfély mondott köszöntőt, majd Kormányos Sándor polgármester adott át okleveleket és emlékérmeket mindazoknak, akik közreműködtek a kemence építésében, sütöttek benne és a későbbiek során munkájukkal segítik az itt megrendezésre kerülő eseményeket. Polgármester két jelképes kulcsot is átadott, elsőként Rényi Lászlónak a népdalkör és citerazenekar vezetőjének, akik ezek után rendszeres heti próbájukat itt fogják tartani, valamint Vincze János népi iparművész fafaragónak, akinek részére egy műhelyet fognak kialakítani a házban. Ezek után Antal Imre plébános megszentelte a kemencét, majd a Csengelei Népdalkör és Citerazenekar szórakoztatta műsorával a jelenlévőket.

 

Az ünnepélyes rész után el is készültek a finomságok, melyekből lehetett kóstolni. Sült a kemencében sertéscsülök, kenyér, rétes, kenyérlángos, krumplis pogácsa és kalács, két üstben főtt a gulyásleves, egy bográcsban pedig pacal. Tárcsán folyamatosan sütötték a krumplit, és a csirkét, később a debrecenit és a szalonnát, lerniben a „hajába krumplit”. A finom étkek mellett folyamatosan lehetett házi készítésű sajtokat is kóstolni. A rendezvény késő estig tartott, nagyon szépen köszönjük a sok-sok segítséget, a sütőknek, főzőknek és mindenkinek, aki munkájával bármilyen formában hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához.

IMG_2337

 IMG_2341

IMG_2344

IMG_2346

IMG_2348

IMG_2351

IMG_2357

IMG_2417

IMG_2454

IMG_2455

IMG_2466

IMG_2443

IMG_2469

Read More

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEGÜRESEDŐ BÉRLAKÁS BÉRLÉSÉRE

Posted by on jul 12, 2017 in Egyéb |

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MEGÜRESEDŐ BÉRLAKÁS BÉRLÉSÉRE

Csengele Községi Önkormányzat pályázatot ír ki a Csengele, Árpád u. 23. szám alatti 5 lakásos bérházban megüresedő bérlakásra.

A pályázat kiírásának célja, hogy az Árpád utca 23. szám alatti 5 lakásos bérházban a megüresedő lakásra (4. lakás), olyan családokat juttassunk első lakáshoz, akiknek szociális helyzetüknél fogva még eddig nem volt lehetőségük lakhatási körülményeiket megoldani.

A pályázat benyújtásának feltételei:

  • csengelei állandó lakos, büntetlen előélet,
  • lakbér és rezsi költség vállalása,
  • nem rendelkezik ingatlannal más településen sem.

 

Előnyt élveznek:

  • fiatal házasok,
  • munkahellyel rendelkezők
  • szociális helyzete indokolja.

A pályázat benyújtásának helye: Csengele Községi Önkormányzat 6765 Csengele, Petőfi u. 13. (Kormányos Sándor polgármester)

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 20.

A pályázatot az Önkormányzati Képviselő-Testület soron következő ülésén bírálja el.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Kormányos Sándor polgármesternél a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalban.

Csengele, 2017. július 7.

Kormányos Sándor

polgármester

Read More

Álláshirdetés

Posted by on jún 23, 2017 in Egyéb |

A Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
(6760 Kistelek, Tisza u. 1.)
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Kormány rendelet alapján pályázatot hirdet

család- és gyermekjóléti szolgálat nyújtásához,
családsegítő 
munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és a kapcsolódó jogszabályok által szabályozott szolgáltatással kapcsolatos családsegítői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, 2017. július 03. napjától 2018. április 30. napjáig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, Csengele, Petőfi u. 13.
Pályázati feltételek, az elfogadható képesítési előírások:
Felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés segítő szakember, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív-és viselkedésterápiás konzultáns, mentálhigiéniai prevenciós specialista,§
család- és gyermekvédelmi szakos pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, addiktológiai konzultáns, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár.
Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP.§
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.§
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szakmai tapasztalat.§
Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikáció, empátia, tolerancia, flexibilitás, kreativitás.§
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázó részletes szakmai önéletrajza, a képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.§
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.§
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.§
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 03.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Takács Réka szakmai vezető nyújt, a 62/259-440-es vagy a 06/20/621-5630 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (6760 Kistelek, Tisza u. 1.), vagy személyesen.§
E-mailben, a cím gondozasikp@invitel.hu§
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

Read More

Tüdőszűrés

Posted by on jún 20, 2017 in Egyéb |

FELHÍVÁS!

Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a csengelei önkormányzat 2017. július 4-10-ig hétköznapokon 9-13 óráig TÜDŐSZŰRÉST szervez!

A vizsgálatokhoz TAJ kártyát, személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni!

Csengelei lakcímmel rendelkező 40 év felettieknek ingyenes, 40 év alatt és foglalkozás egészségügyi szűrés 1700 Ft, fizetni készpénzzel a szűrőbuszon lehet!

Read More

Nyári diákmunka

Posted by on jún 16, 2017 in Egyéb |

Lehetőség nyílik az idei évben is nyári diákmunkára

Csengele Községi Önkormányzatnál!

Olyan nappali tagozatos, 16-25 év közötti diákok jelentkezését várjuk, akik szívesen vállalnak a nyári időszakban diákmunkát,

július 1.-július 31.-ig,

augusztus 1.-augusztus 31.-ig.

Jelentkezés személyesen az Önkormányzatnál,

vagy telefonon 06 62/586-572

Jelentkezési határidő: 2017.06.27. (KEDD)!!!

Read More

Újabb táncos sikerek

Újabb táncos sikerek

Posted by on máj 30, 2017 in Egyéb |

Május utolsó hétvégéjén három tánccsoporttal vettünk részt a XXXII. Országos Zuglói Táncfesztiválon. A kétnapos rendezvényen több mint 1800 táncos vett részt az ország különböző helyeiről, különböző táncstílusokat bemutatva. Mi természetesen társastánccal készültünk és táncosaink nagy izgalommal mutatták be tudásunk legjavát. Három különböző korcsoportban versenyeztek a csengeleiek. A Szivárvány csoport Jive koreográfiája nemcsak a mieinket, hanem a közönség többi részét is lelkes tapsra késztette. Nagy öröm volt, hogy első ilyen versenyükön felállhattak a dobogóra, mégpedig bronz érmet és emléklapot vehetett át.

 

A Cicák már a tőlük megszokott rutinnal léptek a parkettre és a nézők ovációja kíséretében adták elő a Charleston koreográfiájukat. Felszabadult táncuk az eredményben is megmutatkozott, hiszen felállhattak a dobogó legtetejére. Az arany érem is boldogsággal töltötte el őket, de amikor megtudták, hogy a Budapest kupa is az övék lett, hatalmas ünneplés vette kezdetét. Ezt a kupát a vidéki csapatok közül a legjobb koreográfiát bemutató csoport kapta. A díjnyertes produkciót Csáki Klaudia készítette, tanítványai pedig úgy adták elő, ahogy ő megálmodta.

 

A Napfény csoport a legtapasztaltabb versenyzőkből áll. Ezek a lányok bármit képesek rövid időn belül a legjobb minőségben elsajátítani. Ezt mutatták meg ezen a versenyen is: nyugodtan, fegyelmezetten, mosolygósan táncoltak. Az ő táncukat is Csáki Klaudia készítette, és a sikerhez biztosan elengedhetetlen, hogy korban közel áll ezekhez a csoportokhoz és már baráti kapcsolatokat is ápolnak. Ez látszik a közös munkájukon is.

Ezen a hétvégén is jó volt csengeleinek lenni, szeretnénk a következő években is hasonló szép eredményeket érhetnénk el.

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

tánc1

tánc2

tánc3

Read More

Az Erdősarki iskola története egy volt erdősarki diák emlékei alapján

Az Erdősarki iskola története egy volt erdősarki diák emlékei alapján

Posted by on máj 11, 2017 in Egyéb |

A II. világháború javában dúlt, mikor 1941-ben elkezdték az iskola alapjait kiásni. Az épület helyének kiválasztása telitalálat volt. A többi iskolától való távolság és maga a helyszín is ideális. A játszótér az erdő végében, óriási tölgyfák árnyékában volt, a tanítók nem is ragaszkodtak a tízperces szünethez, mindig megtoldották egy kicsit. Az ötvenes évek elején (mikor Tito „láncos kutya” lett) itt gyakorlatoztak a katonák, hatalmas tankállásokat, géppuska fészkeket, futóárkokat ástak. Elvonuláskor ezeket nem temették be. Micsoda jó játszóhelyek lettek ezek a gyerekeknek! Kifulladásig „árokmacskáztunk”, fogócskáztunk bennük.

Minden évben itt szervezték meg a Madarak és fák napját, ami mindig május utolsó szombatja volt. (Akkor még szombaton is volt tanítás.) az Erdősarki Iskola volt a vendéglátó. Már reggel 9 körül érkeztek a többi öt iskola tanulói lovaskocsikon. (A későbbi években a felsősök kerékpáron.) Egész napos kulturális műsor, sportvetélkedők zajlottak az iskolák legjobbjai között a hűs árnyat adó gyönyörű tölgyek alatt.

Az iskolát Márton József vállalkozó építette. Azok az idősek – akik az építkezésen fiatalon részt vettek – elmondták, hogy az italozás napi szinten folyt. Lehet, hogy ezzel magyarázható az épület tájolása. Ha 90 fokkal elfordították volna (elejével az út felé) mindkét tanterem egyforma világos lett volna. Így a felsős tanterembe soha nem sütött be a nap, főleg borús időben nagyon sötét, szemrongáló volt.

Építkezés közben elég súlyos hibák is előfordultak. Pl. elszabták a tetőgerendákat, horogfákat. A faanyagot pótolni kellett, ez miatt elég hosszú ideig állt az építkezés. Hogy ez szándékos volt-e, vagy figyelmetlenség, az már soha nem derül ki. Az építésvezető napi vendég volt az egyik közeli tanyában, ételt, italt kapott bőven naponta többször is. Az elszabott faanyagot rárakták erre a tanyára. Aki ezt mesélte, azt mondta, olyan tető van azon a tanyán, hogy az épület rég kiporlad alóla, de a tető még állni fog.

Az iskola átadása 1943-ban történt és a tanítás is ekkor kezdődött benne. Ezt azért tudom pontosan, mert az idősebb nővérem 1936. júniusi születésű, 1942-ben el kellett kezdenie az iskolát. Az első osztályt nem Erdősarkon, hanem a Pántlika úti iskolában végezte. (Együtt járt azzal a Tóth Istvánnak, aki itt lakott az Akácfa utca sarkán, sajnos nemrég elhunyt.) Ha 1942-ben nyílt volna meg az iskola, ami a mi tanyánktól kb. 300 méter, Tóth Istvánék még közelebb laktak, akkor miért jártak volna azok a csöpp gyerekek a 3 km-re lévő iskolába? A nővérem még azt is elmesélte, hogy édesanyánk nem tudta őt elkísérni a tanévnyitóra sem, mert a fiatalabb nővérem akkor született (1942. tavaszán) és olyan hosszú időre nem hagyhatta otthon a pici babát, mivel csak gyalog tudtak közlekedni. Így Tóth István édesanyja, Emi néni (Boros Emília) kísérte el a két kis első osztályost.

Tehát az Erdősarki Iskola nem 1942-ben, hanem 1943-ban nyitott, és az első tanító nem a Sárhegyi házaspár volt, hanem Rakonczai László. Ő tanított itt az 1943-44-es tanévben. Őt követte a Dóczi házaspár. A Templomhalmi Iskolában tanított Dóczi Mihály és özvegy Csukly Kálmánné Reveland Erzsébet, akik 1944-ben történt házasságkötésük után kerültek Erdősarokra és itt tanítottak 1953-ig. 1953-ban költözött a helyükre a Sárhegyi házaspár – Sárhegyi Károly és Cseh Irén. 1955-ben Sárhegyiné nyugdíjba ment, helyére jött Hász Béláné Nagy Ilona, aki a fiatal erdész felesége volt és az erdészházból járt át kerékpárral. Amíg szülési szabadságon volt 1957-ben, Fekete Flórián helyettesítette, Balástyáról járt biciklivel.

1

Sárhegyi Károlyné Irénke néni utolsó osztályával 1955. tavaszán

1958-ban Sárhegyi Károly bácsi is nyugdíjba ment, a szolgálati lakásból beköltöztek a faluba, a Kossuth utcába. Ekkor jött Szinok Gábor bácsi 1958 szeptemberétől. A felesége (Erzsike néni) nem pedagógus végzettségű volt, innentől kezdve sűrűn váltották egymást az alsós tanítók. Mivel nem megosztható volt a szolgálati lakás, kövesút sem volt, embert próbáló volt idejárni főleg télvíz idején.

1958-tól megosztották az alsó tagozatot – délelőtt tanult az 1-3. osztály, délután a 2-4.

1958. szeptembertől itt kezdte pályafutását kezdő tanítóként Sinka Ilona. Csak néhány hónapot tanított itt, őt váltotta Osváth Ilona. Ők a 2.-4. osztályt tanították, az 1.-3.-os tanítót Hász Béláné volt. Az 1959-60-as tanévben Paragi Mária és Turai József volt az alsós két tanító. Ők össze is házasodtak. Kialakítottak maguknak egy szolgálati férőhelyet a szertárban. 1960-61-ben jött alsóba Fekete Erzsébet (A későbbi Frányóné. Nagy zöld Izs-zsel járt át Balástyáról) – és Tóth Lászlóné Varga Ilona. 1961-62-ben Tóth Lászlóné elment, maradt Fekete Erzsébet, ekkor jött Bitó Józsefné Kiss Márta.

1962-62-ban Fekete Erzsébet férjhez ment Frányó Károlyhoz és a Vadgerlési Iskolába költöztek. Helyette jött Bagi Dezsőné Makra Ilona. Ők ketten – Bitóné és Baginé – voltak az alsós tanítók. 1964-től megosztották a felső tagozatot is. Ekkortól Szinok Gábor bácsi és Bitó József lett a két felsős tanító.

1966-ban elköltözött Bagi Dezsőné, helyére jött Bujdosó László. 1967-68-as tanévben Bujdosó László helyére Biczók Magdolna jött. 1969-ben Szinok Gábor bácsi nyugdíjba ment, elköltöztek Kiskunfélegyházára. Ekkor költözött be a Bitó házaspár a szolgálati lakásba. (Addig a régi orvos lakásban laktak.) Gábor bácsi helyére nem vettek föl senkit. A felsős létszám annyira lecsökkent, hogy újra összevonták a felső négy osztályt. Felsőben Bitó József tanított 1979-ig, ekkor a nagyon alacsony létszám miatt megszűnt a felső tagozat. Az alacsony létszám miatt 1969-től az alsó négy osztályt is újra összevonták. Bitó Józsefné tanított 1995-ig. Ekkor végleg bezárták az iskolát.

Ezeket az adatokat azért tudom pontosan, mert 1953-tól ide jártam iskolába. 1962-ben ballagtam el, az utána következő időszak leírásához Bitóné Mártika nyújtott segítséget, amit ezúttal is köszönök. Mivel közel laktunk az iskolához, édesanyám rendszeresen átjárt segíteni a tanító néniknek (Dóczinénak, Sárhegyinénke) mosni, takarítani. A tantermeket a szüleim meszelték be, takarították ki minden nyáron. Édesapám vágta náluk a disznót, édesanyám is ott segédkezett. Így én, mint kisgyerek gyakori „vendég” voltam az iskolában, meg a tanítói lakásban. Mindig rácsodálkoztam Sárhegyi Károly bácsi csodálatos lepke-gyűjteményére, meg preparált madaraira. Dóczinéról nagyon halvány emlékeim vannak. 1952-ben született meg a kisunokája. Olyan boldog volt, hogy minden hónapi szülinapjára kis versikét írt neki egészen egy éves koráig – és azt nekünk is felolvasta. Sárhegyiné Irénke nénire már jobban emlékszem. 1953 nyarán mikor ideköltöztek, eljöttek hozzánk, mivel Dócziné ajánlotta, hogy a szüleimtől kérhetnek segítséget, ha gondjuk akad. Én nagy merészen odaálltam a tanító néni elé és megkérdeztem, nem mehetnék-e a nővéremmel együtt én is iskolába. Ő mosolyogva magához húzott és azt mondta, hát gyere! Valószínű azt gondolta, pár nap múlva úgyis rá fogok unni. Így kezdtem én 1953-ban ötévesen az iskolát. Szorgalmasan végigjártam az egész tanévet, de fiatal korom miatt nem kaphattam bizonyítványt, újra kellett járnom az első osztályt.

1958-ban kezdtem az ötödik osztályt, így abban a szerencsében volt részem, hogy négy évig járhattam Szinok Gábor bácsihoz, a világ legjobb tanítójához.

Felső tagozatban az iskola történetében csupán négy tanító tanított – Dóczi Mihály (1944-1953), Sárhegyi Károly (1953-1958), Szinok Gábor (1958-1969) és Bitó József (1964-1979). Ezeket a tanítókat (feleségeikkel együtt) nagyon nagy tisztelet övezte a tanyavilágban. Ők valódi „lámpások” voltak. Fáradságot nem ismerve nyújtottak a tananyagon kívül még nagyon sok pluszt, összefogva az iskolából kimaradt fiatalokat is. Színdarabokat, néptáncokat tanítottak be. A tanyavilágban akkoriban elég nagy volt a szegénység, a néptánchoz nem tudták volna megvenni a ruhát, ezért Sárhegyiné Irénke néni színes krepp papírból varrt szoknyát a lányoknak. Az idős Sebők Balázs bácsi kisérte őket hegedűvel.

Ezek a tanítók vállalták a felnőtt képzést is, gázlámpa mellett vezették az esti iskolát. Mikor 1968-ban kigyulladt a villany, esténként a tanulás befejezése után beültek az emberek TV-t nézni. Ügyes-bajos dolgaikkal is bátran fordulhattak a tanítókhoz, a segítség biztos nem maradt el. Ezért tisztelték annyira ezeket a tanítókat. Mikor ezt beszélgetés közben megemlítették Bitó tanár úrnak, szerényen csak annyit mondott, Szinok Gábor bácsi után nem volt nehéz kivívni a tiszteletet.

Én meg azt mondom, ha Gábor bácsi magasra tette a lécet, azt „megugorni” nem volt kis feladat – és nekik sikerült!

 Nagyon sajnálom, hogy ez a korszak – az Erdősarki Iskola története – a Bitó házaspárral lezárult. Azt gondolom, aki ebbe az iskolába járt, sok tudással és emberi értékkel gazdagodva, csak szeretettel emlékezik az itt eltöltött évekre.

 

Tóth Józsefné (Sinkó Matild)

volt erdősarki diák

Read More

XXIII. Csengelei Falunapok tervezett programjai

Posted by on máj 8, 2017 in Egyéb |

XXIII. CSENGELEI FALUNAPOK

2017. június-3-4-5.

Június 3. (szombat)

0800 Kiállítások megnyitói: Dr. Torontáli Renáta és Lantos Réka – grafikák és festmények; Vincze János – fafaragások; A színjátszás Csengelén ma és régen; Csengelei Vadásztársaság – vadász trófeák

0845 -900 Fanfár

900 A Csengelei Fúvószenekar és mazsorettcsoportok felvonulása a falu utcáin. Indulás a polgármesteri hivataltól.

0945 A Falunapok ünnepélyes megnyitója

1015 -1200 Térzene és kulturális műsor a József Attila tér kőszínpadán

A Motoros és sokat látott traktor találkozó programjai az Ifjúsági Táborozóhelynél:

0930 Gyülekezés

1100 Ünnepélyes megnyitó

1300-tól Triál kerékpár bemutató,  Traktorhúzó bemutató, Jármű hangerő verseny, Autós drift bemutató

Streetfighter bemutató

1630 Motoros felvonulás

1730 Díjátadás

1800 Élőzenés party

Egész nap:

  • Traktorkiállítás
  • Egyéb meglepetés és vásári forgatag, falunéző járat.

Info: 06-70/398-5770, 06-70/459-1438

Június 4. (vasárnap)

0830-0930 Szentmise

0930 Koszorúzás az I-II. világháborús emlékműnél

1000 Torta-túra az általános iskola udvarában

1200 – 1400 Lovasok gyülekezése

1400 Lovas kocsis felvonulás a Faluháztól indulva, közben az ifjúsági táborozóhely mellett lovagi torna bemutató, majd a felvonulás folytatása, visszaérkezés a hivatalhoz. Emléktárgyak, emléklapok átadása a víztoronynál.

1800 Péter és a farkas színházi előadás a faluházban

1900 Utcabál a polgármesteri hivatal melletti sátorban

Zenél: Hegedűs és Marton duó

2100 Fáklyás felvonulás a faluháztól a kőszínpadig

2130 Főnix színjátszó csoport műsora meglepetés produkcióval

2300 Utcabál sztárvendége: Potyautasok mulatós duó

2400 Tombolasorsolás, fődíj: táblagép

Június 5. (hétfő)

0930-1700 Falunapi kispályás labdarúgó torna a sportpályán

1600 Falunapok zárása, focitorna eredményhirdetése a Gól Sörözőben.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!

Read More
Translate »
Skip to content