Posted by on jan 11, 2018 in , |

SZ2020

Szemléletformálás összefoglaló anyagKedvezményezett neve: Csengele Községi Önkormányzat

Azonosító szám: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00015

Projekt címe: Csapadék- és belvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése Csengelén

Támogatási összeg: 69.977.000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Fizikai befejezés tervezett napja: 2018.11.30.

Várható eredmények:

A projekt keretén belül a belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékgazdálkodás céljainak figyelembevételével a megvalósítandó cél. Amelyben fontos és kiemelt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása érdekében belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása. A megvalósítás által a települési csapadék-és belvízbiztonság megteremtése és fokozása valósul meg. Csapadék és belvízelvezető csatornák, tározó valamint azok műtárgyainak fejlesztését tervezzük megvalósítani, valamint a megfelelő lakókörnyezet kialakítására törekszünk a munkálatok befejeztével. A tervezett fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál a csapadék- és belvízelvezető csatornák, tározó, valamint műtárgyak fejlesztésével, de közép-hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítását valósítjuk meg. A tervezett fejlesztés egyben a meglévő lakókörnyezet épített környezetére is pozitívan fog hatni, ugyanis a csatornák újraprofilozása, gyepesítése és helyreállítása és a tározó kialakítása javítja a településképet.

 

A kivitelezés folyamata:

 

SZEMLÉELETFORMÁLÁS

MEGHÍVÓ 12.12. lakossági szemléletformáló estre

Szemléletformáló kiadvány

Meghívó 12.14 szemléletformálás gyerekeknek

Szemléletformáló kérdőív gyerekeknek felső tagozatosok részére ajánlott

Szemléletformálás összefoglaló anyag