„Hálózat a közösségért” pályázat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt. támogatásával pályázatot hirdet az áramszolgáltató szolgáltatási területén (Bács–Kiskun, Békés, Csongrád megyék teljes területén valamint Pest megye délkeleti részén) élő, szociálisan hátrányos helyzetű személyek/családok részére. A program célja a pályázók felhalmozott áramtartozásának rendezése széles körű együttműködések erejét felhasználva. A bevont szereplők (szolgáltató, civil szervezet, háztartás) összehangolt cselekvésének célja továbbá a kikapcsolt fogyasztók visszacsatolása a villamos-energiafogyasztásba, valamint hogy a támogatott fogyasztókat segítse abban, hogy elkerüljék a hátralék (újra) képződését.

 Pályázatot nyújthat be az, aki:

 • szociálisan rászoruló és nehéz anyagi helyzetben van,
 • életvitelszerűen az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási területén a megpályázott fogyasztási helyen él
 • az EDF DÉMÁSZ-nál hátralékot halmozott fel.

A támogatás formája:

 • Hátralékos fogyasztó:
  • A pályázat keretében a Máltai Szeretetszolgálat akkor utalja át a teljes támogatási összeget a pályázó EDF DÉMÁSZ-nál vezetett szerződéses folyószámlájára azaz fizetőszámára, ha a pályázó is maradéktalanul teljesíti határidőre a fizetési kötelezettségeit. Amennyiben a pályázó nem teljesíti határidőre a fizetési kötelezettségeit, akkor a Máltai Szeretetszolgálat nem utalja át a teljes támogatást. A támogatás mértéke a díjhátralék a fenn álló tartozás 50%-a vagy maximum 150 ezer Ft. 12 havi részletfizetést lehet kérni az önrész rendezéséhez, de a törlesztő részlet nem lehet kisebb, mint 5 ezer Ft.

Mi a pályázat érvényességének feltétele?

A halozat.maltai.hu weboldalon kitöltött és lezárt pályázati űrlap és a postai úton megérkező aláírt pályázati adatlap.

Mire lesz szükség a kitöltéshez?

Papír alapú igazolások a pontos adatok megadásához:

 • áram számla, felszólító levél, kikapcsolási értesítő, stb. (fizetőszám [vagy szerződéses folyószámlaszám], fogyasztási helyazonosító, hátralék pontos összege)
 • havi jövedelmekről, bevételekről irat (bankszámla kivonat, rózsaszín postai szelvény, határozat a szociális ellátásról):
  • munkabér,
  • öregségi, özvegyi, rokkant, korkedvezményes nyugdíj,
  • családi pótlék, GYES, GYED, anyasági ellátás,
  • aktívkorúak ellátása, időskorúak járadéka, rokkant járadék, munkanélküli segély, ápolási díj, stb.
  • helyi/települési lakhatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, stb.
 • havi kiadásokról irat (közüzemi számlák, hitelek törlesztő részletei)

Pályázat benyújtásának ideje: 2015. július 1. – 2015. szeptember 11.

Pályázat benyújtásában közreműködik:

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

6765 Csengele, Petőfi u. 13.

Kornócziné Sisák Mónika

Translate »
Megszakítás