Jubileumi közgyűlés fotókiállítással

A Csengelei Polgárőr Csoport 2016. április 16-án tartotta meg 25 éves jubileumi közgyűlését a csengelei faluházban.

A rendezvényre érkezőket fotókiállítás fogadta, melyen a polgárőr egyesület negyedszázados működését ismerhették meg a fényképekről. A tárlat bemutatta a különféle szolgálati fajtákat (iskolai szolgálat, temetőőrzés, rendezvénybiztosítás stb.), a régi közgyűléseket és csoportképeket, de a kikapcsolódásokról készült fotókat is.

A közgyűlés a jubileum alkalmából két részből állt. Az első részben az elmúlt évről, a másodikban az elmúlt 25 évről emlékeztek meg.

Elsőként Bangó Péter elnök számolt be a 2015-ös évről. Elmondta, hogy a polgárőr csoport sokrétű feladatot végzett az elmúlt évben is. A figyelőszolgálatok mellett a szeptemberi iskolakezdésnél egy hónapon keresztül segítették az iskolába érkező gyerekeket, falunapot, sportnapot, egyházi rendezvényt biztosítottak, halottak napja környékén a temetőre vigyáztak. A 2015-ös évben 72 figyelőszolgálat tartottak 156 fővel, összesen 668 órában. Rendezvényt 14 esetben biztosítottak 51 fővel, 474 órában. Az összes szolgálati igénybevétel 1142 órát tett ki. Az egyesületet a helyi önkormányzat mellett vállalkozó is támogatják, továbbá a Belügyminisztériumtól, a MÁV-tól és az 1 %-os felajánlásokból is érkeztek pénzek. A költségek nagy részét a szolgálati jármű fenntartás vitte el, de nagyobb összeget fordítottak az új polgárőr felszerelések beszerzésére is. Az elmúlt évet 28 fős tagsággal zárták.

Csókási Jenő, a felügyelő bizottság elnöke elmondta, hogy az egyesület 2015-ben 1 millió 11 ezer forintos bevétellel gazdálkodhatott. Ebbe az összegbe beletartozott az önkormányzatnak a jubileumi közgyűlésre átutalt támogatása is, de ezt csak az idén vették igénybe. Polgárőr formaruhák beszerzésére 170 ezer forintot fordítottak. Az egyesület pénzkezelését a felügyelő bizottság rendbe találta, a polgárőrség működésében hiányosságot nem találtak.

A hozzászólásokat Kormányos Sándor polgármester kezdte meg. Elmondta, hogy nagyon elégedett a polgárőrök munkájával, amikor kérték, mindig ott voltak. Megköszönte a munkájukat, és kijelentette, hogy továbbra is támogatni fogják a munkájukat.

Szabó Zsolt rendőr alezredes január 1-jétől lett megbízva a kisteleki rendőrkapitányság vezetésével. Korábbi beosztásában rendőr-polgárőr összekötő, így jól ismeri az önkéntes bűnmegelőzők munkáját. Munkája megkezdésekor minden polgárőr egyesület vezetőjével felvette a kapcsolatot. Csengeléről elmondta, hogy az eléggé nyugalmas hely, a tavalyi évben 22 bűncselekmény történt, ebből 5 volt közterületi.

A Szeri Polgárőr Egyesület elnöke, Mucsi Antal megköszönte a csengelei polgárőröknek azt a támogatás, melyet az ő egyesülete megalakításához nyújtottak. A csengeleiek ekkor már nagy tapasztalatokkal rendelkeztek, melyet átadta számukra. Ennek köszönhetően az alakulásukat követően hamarosan már elismerésekben részesültek.

Tóth Zoltánné, a megyei polgárőr szövetség gazdasági alelnöke bejelentette, hogy az egyesület az idén is megkapja azt a támogatást, melyet az előző évben kapott. Reméli, hogy a következő években még ezen emelni is lehet majd. Gratulált a 25 éves jubileumhoz.

Több hozzászólás nem lévén a levezető elnök, Bozó Béla szavazásra tette fel a beszámolókat. Az egyesület jelen lévő 19 tagja egyhangúlag elfogadta azokat.

A közgyűlés következő része a 25 éves jubileumról szólt. Elsőként Bangó Péter elnök emlékezett az elmúlt negyedszázadra. Elmondta, hogy röviden fog visszaemlékezni, mivel a 20 éves jubileumra már megjelent egy 130 oldalas könyv az egyesület történetéről. Az ünnephez méltóan csak a szépre, jóra emlékezett. 1990. november 18-án alakult meg az egyesület, és a bíróság 20 nap alatt be is jegyezte. Tíz fő volt az alakulási létszám, mely a következő év végére 25-re nőtt. Tevékenységükre nagy szükség, hiszen abban az időszakba a havi egy-két betörés nem számított rendkívülinek. Az elnök megemlékezett néhány fontosabb eredményről is, melyből a csengelei polgárőrök kivették részüket: gépkocsi tolvajt fogtak, sorozatbetörőket buktattak le, és a benzinkutas gyilkosának felderítésében és elfogásában is részt vettek. Az országban elsőként, 1992-ben rendeztek polgárőrnapot, melyet még kettő követett. Ezután a megyei szövetség folytatta ezt a rendezvénysorozatot. A 20 éves jubileumkor, 2012-ben újra falunkban volt a polgárőrnap, mely viszont már megyei szintű volt. Az egyesület legfőbb támogatója az önkormányzat. Mellettük a helyi vállalkozók is kivették részüket az anyagiak biztosításában. Őket tiszteletbeli polgárőr címmel tüntettük ki. Eddig 11-en részesültek ilyen elismerésben: Baranyi József, Bogdán Imre, Csókási Tibor, Csókási Zoltán, Dénes Balázs, Forgó Jenő, Nacsa Jánosné, Széplaki Sándor, dr. Torontáli Renáta, Tóth Csaba, Tóth Tibor. Köszönet a támogatásukért!

A jubiláló polgár elismeréseket vehettek át. A polgárőr emléklapokat Pőcze Levente, a megyei szövetség elnökhelyettese, a tárgyjutalmakat Molnár Mihály, a csengelei polgárőrség titkára adta át. Ötéves elismerést kapott Udvar Tibor. 15 éves jutalmat vehetett át Béres András, Juhász József és Sándor József. Csókási Jenő 20 év szolgálat után kapta meg az elismeréseket. 25 éves munkájuk után Bangó Péter, Kucsora Péter és Kun-Szabó Tibor részesült emléklapban és tárgyjutalomban.

 Csókási Jenő2Csókási Jenő átveszi elismerését

 (Fotó: Nacsa Jánosné)

 Kormányos Sándor polgármester a 25 éves köszöntőjében elmondta, hogy jeles alkalomból gyűltek össze. Köszönet és elismerés illeti a polgárőröket, hogy vigyáznak ránk és gyermekeinkre. Az összefogásul követendő példa. Önzetlenül, elhivatottságból végzik munkájukat, hogy az emberek biztonságban érezhessék magukat. Ha rendezvény van, vagy bármilyen esemény, ők mindig a helyszínen vannak.

A jubileum alkalmából a polgármester minden polgárőrnek emléklapot és névre szóló emlékérmet adott át, valamint az együttműködő szervezetek képviselőinek is ilyet adott át.

Pőcze Levente megyei elnökhelyettes gratulált az elismerésekhez. Bejelentette, hogy a megyei szövetségben nem régen volt a tisztújítás, és ennek során a csengelei elnököt, Bangó Pétert a héttagú elnökségbe beválasztották.

torta

A háromszintes polgárőr torta

(Fotó: Nacsa Jánosné)

 A levezető elnök más hozzászólás nem lévén a közgyűlést bezárta. Ezután következett a vacsora, majd ezután a háromszintes tortán Bangó Péter és Kun-Szabó Tibor fújta el a 25 szál gyertyát.

 Molnár Mihály, titkár

Translate »
Megszakítás